3
4
1
2
Chcący
476
Analiza błędów NIE TYLKO Bractwa. Na stronie 62 są przypisy 25 i 26. Pierwszy obok podtytułu, drugi obok cytowanej wypowiedzi ks. Szymona Bańki. W przypisach natomiast jest taka adnotacja: "25 …More
Analiza błędów NIE TYLKO Bractwa. Na stronie 62 są przypisy 25 i 26. Pierwszy obok podtytułu, drugi obok cytowanej wypowiedzi ks. Szymona Bańki. W przypisach natomiast jest taka adnotacja: "25 Odniesienie między innymi do sytuacji opisanych w filmach na kanale Szkoły Akwinaty „Cierpienia
młodego dezertera...”-14 sierpnia 2021, „Dr Krajski oczernia Bractwo św. Piusa X”- 3 lipca 2021 a szczególnie w
moich komentarzach pod pierwszym z filmów.
26 Cała wymiana zdań spod filmu „Cierpienia młodego dezertera” na kanale „Szkoły Akwinaty” wymaga
omówienia w osobnej publikacji, która za jakiś czas pojawi się zapewne na stronie misjakultura.blogspot.com"
adnotację z punktu 25 zamieściłem w opisie filmu na youtube