Clicks1.2K
Orędzia

22.02.2021 KOMENTARZ LUZ DE MARÍA o antenach emitujących wysokie częstotliwości.Kometarz do Orędzia

Siostry i Bracia,

Nasz umiłowany Święty Michał Archanioł przekazuje nam swoje Słowo, nazywając po imieniu elementy technologiczne, których zło i jego potomstwo używają, aby działać przeciwko Ludowi Bożemu.

Nadużywana technologia wkracza na ludzką istotę, bezpośrednio ingerując w jej tak gorączkowe życie, zmuszając ją do myślenia, że wszystko będzie toczyć się tak, jak poprzednio.

Odhumanizowana ludzkość przyzwyczaiła się do lepszego komunikowania się z obiektem technologicznym niż z bratem i nie jest to przypadek, ale przyczyna wysiłków światowej elity, by zdominować współczesnego człowieka poprzez anteny, które mają kanały o bardzo wysokiej częstotliwości które mogą zakłócać działanie dowolnego żywego organizmu w pobliżu. Poziom przenikania tych częstotliwości jest tak wysoki, że z łatwością przenika przez budynki, mieszkania, tkanki człowieka i wszystkich istot żywych ... poddając je ekstremalnej ekspozycji elektromagnetycznej, która może warunkować lub nawet zmodyfikować psychikę człowieka.

Siostry i Bracia, Święty Michał Archanioł ostrzega nas przed tymi środkami, ponieważ dadzą one Złu możliwość łatwego przesyłania informacji do ludzkiej nieświadomości. Ponieważ te pola elektromagnetyczne nie są postrzegane przez zmysły, istota ludzka nie będzie wiedzieć, co się dzieje ani dlaczego; będzie tylko działać. Pamiętajmy, że przestrzeganie przykazań i ich urzeczywistnianie, nasz duchowy wzrost, nasza czujność, aby pozostać zjednoczonymi z Bogiem, nasze działanie i zachowanie dane Chrystusowi i naszej Matce, to wszystko jest antidotum, które ogranicza działanie. na ludzkim stworzeniu.

Świętego Michała Archanioła,
broń nas w walce,
bądź naszą pomocą przeciwko złemu i zasadzkom diabła.
Niech Bóg sprawuje nad nim władzę, błagamy was.
A ty, Książę Niebieskiej Milicji,
zepchnij do piekła boską siłą
Szatana i inne złe duchy
którzy wędrują po świecie, aby stracić dusze.

Amen.