CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Tylko tam, gdzie króluje Chrystus, istnieje prawdziwy pokój i zgoda: pax Christi in regno Christi.

Do Niego, początku i końca wszystkich rzeczy, Alfy i Omegi, niech się wznosi ufna i żarliwa modlitwa każdego z nas i całej ludzkiej rodziny, prosząc Go, aby zachował nas w swojej łasce, wzmocnił nas w cnocie i uczynił nas odważnymi świadkami Ewangelii, abyśmy w ten sposób mogli osiągnąć wieczne …
More
Tylko tam, gdzie króluje Chrystus, istnieje prawdziwy pokój i zgoda: pax Christi in regno Christi.

Do Niego, początku i końca wszystkich rzeczy, Alfy i Omegi, niech się wznosi ufna i żarliwa modlitwa każdego z nas i całej ludzkiej rodziny, prosząc Go, aby zachował nas w swojej łasce, wzmocnił nas w cnocie i uczynił nas odważnymi świadkami Ewangelii, abyśmy w ten sposób mogli osiągnąć wieczne szczęście w niebie.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU