Večný Otče, Tvoj Syn sľúbil, že udelíš milosti tým, ktorí Ťa budú žiadať v Jeho mene. Pre zásluhy Ježiša Krista, Ťa prosím o päť zvláštnych milostí. Prosím o odpustenie za všetky priestupky, ktorých …More
Večný Otče,
Tvoj Syn sľúbil, že udelíš milosti tým, ktorí Ťa budú žiadať v Jeho mene.
Pre zásluhy Ježiša Krista, Ťa prosím o päť zvláštnych milostí.

Prosím o odpustenie za všetky priestupky, ktorých som sa dopustil, čo ma z celého srdca mrzí, pretože som urazil Tvoju nekonečnú dobrotu.

Prosím o Tvoje božské Svetlo, čo mi umožní vidieť márnosť všetkých vecí tejto zeme
a uzrieť aj Tvoju nekonečnú veľkosť a dobrotu.

Prosím o podiel na Tvojej láske, aby som sa mohol odpútať od všetkých stvorení, hlavne od seba a milovať iba Tvoju svätú vôľu.

Daj mi milosť mať dôveru v zásluhy Ježiša Krista a v príhovor Panny Márie.

Prosím o milosť vytrvalosti, vediac, že kedykoľvek Ťa zavolám o pomoc, odpovieš na moje volanie a prídeš mi na pomoc.

Obávam sa len, že sa na Teba zabudnem obrátiť v čase núdze, a tým sa privediem do záhuby.

Daj mi milosť modliť sa vždy, ó večný Otče,
v mene nášho Pána Ježiša.
Amen.

Strieborný svit