Toto je veľmi dôležitý článok, pretože ukazuje, čo Cirkev rozumie pod výrazom „pekelné brány“. Článok obsahuje mnohé dôležité citáty. Pekelnými bránami sú jazyky heretikov a ich kacírske prijatie týchto učení (to jest falošné náuky, ktoré kacírovi otvoria cestu von z Cirkvi a do pekla). A tým, že pekelné brány Cirkev nepremôžu, sa musí rozumieť, že Cirkvi sa nezmôžu heretické doktríny, že Cirkev …More
Toto je veľmi dôležitý článok, pretože ukazuje, čo Cirkev rozumie pod výrazom „pekelné brány“. Článok obsahuje mnohé dôležité citáty. Pekelnými bránami sú jazyky heretikov a ich kacírske prijatie týchto učení (to jest falošné náuky, ktoré kacírovi otvoria cestu von z Cirkvi a do pekla). A tým, že pekelné brány Cirkev nepremôžu, sa musí rozumieť, že Cirkvi sa nezmôžu heretické doktríny, že Cirkev bude vždy učiť iba pravú vieru a že Cirkev nemôže učiť herézy. Iný význam tieto slová ani mať nemôžu, keďže ťažké hriechy ľudí sa v Cirkvi môžu vyskytnúť a veľmi sa rozhojniť, ale hriech herézy človeka z Cirkvi vylučuje; to znamená, že heretik sa nemôže zmocniť Katolíckej Cirkvi, lebo bol z nej ipso facto exkomunikovaný (inak by pekelné brány premohli). Teda sedevakantisti veria, že pekelné brány (heretici) Cirkev nepremôžu, kým nesedevakantisti v skutočnosti vyznávajú, že pekelné brány Cirkev už premohli, pretože vyznávajú, že Cirkev učí rôzne herézy prostredníctvom II. vatikánskeho koncilu; že obsahuje heretikov najrôznejších druhov a že v jej vedení je heretik, ktorý je v spoločenstve s každým heretikom a s každou sektou pod slnkom.
Unam Sanctam SK

Čo sú pekelné brány? Heretici. Vieme to z učenia Cirkvi i Tradície.

Odpoveď: Nie, nezlyhajúcnosť (Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou a že ju nepremôžu pekelné brány) znamená, že Cirkev zostane až do …
Bratia a sestry
Unam Sanctam SK
Mali by ste sa modliť 15 desiatkov Ruženca denne, aby vám bolo umožnené uvedomiť si, čo sa stalo:

vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/
A aby ste nevyznávali herézy šírené na stránkach, na ktoré odkazujete. Avšak príbeh je v niektorých ohľadoch zaujímavý. Ľudia však musia veci dotiahnuť až do konca: správne postoje sú na stránke vyššie.
Unam Sanctam SK
Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou až do konca sveta, nevylučuje, že Cirkev bude bez pápeža alebo že bude radikálne zmenšená, ako je tomu dnes. Znamená to, že Cirkev nikdy nebude učiť herézy a že vždy sa zachová aspoň v malej hŕstke veriacich, ako učí sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou Cirkvou Ježiša Krista.“
Tí, ktorí si …More
Kristov prísľub, že vždy bude so svojou Cirkvou až do konca sveta, nevylučuje, že Cirkev bude bez pápeža alebo že bude radikálne zmenšená, ako je tomu dnes. Znamená to, že Cirkev nikdy nebude učiť herézy a že vždy sa zachová aspoň v malej hŕstke veriacich, ako učí sv. Atanáz: „Aj keby sa katolíci verní Tradícii zmenšili na hŕstku, oni sú tými, čo sú pravou Cirkvou Ježiša Krista.“
Tí, ktorí si myslia, že Cirkev II. vatikánskeho koncilu je Katolíckou Cirkvou v skutočnosti veria, že pekelné brány Cirkev premohli prostredníctvom II. vatikánskeho koncilu a rôznymi ďalšími dokumentmi antipápežov II. vatikánskeho koncilu. Ako povedal Pavol VI.:
Pavol VI., Homília, 29. jún 1972: „Cez nejakú trhlinu prenikol satanov dym do Chrámu Božieho...“
Apokalypsa 9:1-2 – „A [hviezda] dostala kľúč od studne priepasti. A otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece...“
Tu to máte: Pavol VI. bol tým, kto dostal kľúče od studne priepasti. On bol protikladom pápeža, antipápežom. Preto nemal Petrove kľúče, ale dostal kľúče od pekelných brán, ktoré otvoril na II. vatikánskom koncile, a následkom toho satanov dym (herézy) prenikol do Chrámu Božieho, Baziliky sv. Petra. Toto, čo sa týka Zjv 9, je môj názor a ešte to v budúcnosti snáď lepšie vysvetlím.