13.4.2022 Panna Mária vyzýva k modlitbe za vyhlásenie 5.mariánskej dogmy

Panna Mária - Rosa Mystica - Kráľovná mieru Eduardo Ferreira 13. apríla 2022:

Eduardo - Convert to God - Countdown to the Kingdom

"Pokoj, milované deti.
Pozývam vás, aby ste sa obrátili k Bohu.
Deti moje, musíte byť pripravené. Hľadajte pokoj a zasievajte pokoj.
Toto je duchovný boj, v ktorom sa vás zlo snaží zviesť.
Buďte silný v modlitbe.
Deti moje, modlite sa za moje úmysly. Všetky vaše úmysly sú v nich tiež [obsiahnuté]. Ja, vaša Matka, vás odmením podľa Ježišovej vôle za každý váš úmysel.
Začnite sa dnes modliť, aby Cirkev vyhlásila, že som Prostrednicou všetkých milostí, Spoluvykupiteľkou a Orodovníčkou.
Som Orodovníčka pred Božským Sudcom, ktorým je môj syn Ježiš.
Modlite sa, modlite sa, deti moje na tento úmysel.
Som mystická ruža, Kráľovná pokoja.
S láskou vás žehnám."


Modlitba k Matke všetkých národov za vyhlásenie 5.Dogmy

Panna Mária sa zjavila Eduardovi 13.4. (apríla) a vyzýva k modlitbe za 5.Dogmu - práve v ten istý deň, kedy bude oficiálne pápežom vyhlásená.

V Garabandale sa zjavila Panna Mária a povedala, že Veľký Zázrak nastane, keď v Cirkvi bude Veľká Udalosť, niečo také, ako napr. vyhlasenie cirkevnej dogmy:

"Zázrak príde skoro po Varovaní, a uskutoční sa vo štvrtok. Bude to sviatok niektorého svätého, oddaného Eucharistii, o 20.30 h.
Tento dátum sa bude zhodovať s veľkou udalosťou v Cirkvi. Bude to úplne nová udalosť, niečo také zázračné, také vzácne, ako je napr. vyhlásenie cirkevnej dogmy. Príde to čoskoro, ale môžem to odhaliť až 8 dní predtým.

3.Vatikánsky koncil :: Velky-zazrak-koncil-mier

Deň Zázraku a 5.Dogmy sa zhoduje s dátumom 13.4. sviatku sv.Hermenegilda (mučeníka Eucharistie)

Veľký Zázrak :: Velky-zazrak-koncil-mier
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
😲 😲 😲 Táto dogma sa už debatovala aj na 2 Vat. koncile ale neschválila sa... každopádne v súčastnosti po 2 Vat. koncile dnešní pápeži sú viac naklonení túto dogmu prijať, predovšetkým JP2 a František. Uvidí sa. 🥺 🥺 🥺 🥺 🥺 🥺
Peter(skala)
František nechce tuto Dogmu a ani ju nevyhlasi. Až jeho nastupca to vyhlasi podla proroctiev svätých...
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
Neviem či bude nejaký další nastupca, podla Malachiašovho zoznamu je František posledným pápežom.
Peter(skala)
... posledným papežom pred Velkým Varovaním, ale nie pred koncom sveta.

Avšak iné proroctvá potvrdzuju, že po Velkom Varovaní (po vojne) sám apoštol Peter a Pavol pridu na zem a ustanovia nového pápeža.
Nový pápež :: Velky-zazrak-koncil-mier