Coburg
400

Česká republika sa modlí ruženec! Možnosť pripojiť sa.

Jak se k iniciativě připojit?

K iniciativě Země Koruny české se modlí se může připojit každý katolík jedním ze dvou způsobů:

připojit se k již existující modlitební skupině (viz Místa modlitby),
vybrat nové místo pro modlitbu a oznámit ho iniciativě e-mailem na adresu info@zemesemodli.cz (platí pro něj povinnosti iniciátora).

K Iniciativě se mohou připojit i již existující modlitební skupiny, pokud se budou modlit na její úmysly.

Každý, kdo se k iniciativě připojí, je povinnen se řídit jejím Kodexem.


Země Koruny české se modlí