Quas Primas
"Tylko ślepy neokonserwatysta, który wyrzekł się swojej inteligencji, wierzy, że Paweł VI lub arcybiskup Oscar Romero są święci tak, jak Kościół rozumie świętość."
Weronika....S
Kanonizacje są nieomylne, gdy nie są sprzeczne z tradycyjną wiarą i wymogami Ewangelii, a wielobóstwo uczczone podczas spotkań międzyreligijnych jest przeciwne katolickiej wierze w Jedynego Boga, objawionego nam przez Jezusa Chrystusa. Czy kanonizacje posoborowych papieży w związku z tym są katolickimi czy ekumenicznymi, zgodnie z duchem SWII?
molot
A co tam nie jest populizmem?
Akt kanonizacji jest uważany przez Kościół za nieomylny. Albo uważacie go za papieża i uznajecie kanonizacje, albo uważacie go za antypapieża i "kanonizacji" nie uznajecie, w tym "kanonizacji" takich heretyków i odstępców jak Jan Paweł II czy Matka Teresa.