Zuzana Schlosserova shares this
8
Samson1
Schwab míní, Bůh mění.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš