Clicks441

Očakávajte vždy Neočakávané

Očakávajte vždy Neočakávané - 20. septembra 2021 - Ježišove slová aj k nám

Očakávajte vždy Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné v týchto posledných Dňoch. Vždy musíte byť Prebudení, Pripravení a Prichystaní (Pohotoví), pretože dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa teraz rýchlo kráti.

Očakávajte, že Predpovedané sa teraz postupne Odvinie v týchto Dňoch. Neočakávané sa môže udiať aj vtedy, keď to najmenej Očakávate. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi, tak ako je ona v Nebi. Ja Plne Riadim. Nebojte sa Ani Nezúfajte. Buďte v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja a budete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru.

Poznám aj Plány a Úklady nepriateľa. Nič nie je Skryté Predo Mnou. Všetko to Poznám. Vy všetci ste Večne Predo Mnou. Všetko Vidím i Počujem. Som Jediný, Ktorý Pozná Koniec Od Začiatku. Majte Pravú Vieru vo Mňa a Nepochybujte. Naslúchajte, Poslúchajte a Nasledujte jedine Moje Pokyny a Usmernenia, keď vás Usmerňujem a Vediem Ja Osobne, v tomto Čase, pretože dni sú zlé. Budem vaším jediným Bezpečným Prístavom. Vaša Viera bude testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách, aj v týchto zlých dňoch.

Nasledujte Ma, Moju Cestu, vo Viere, a Očakávajte vždy Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné. Pripravujte sa a buďte na to Prichystaní, pretože sa to stane, práve keď to najmenej Očakávate. Moja Vôľa buď Učinená a v Mojom Čase. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro, podľa Môjho Plánu a Účelu, pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní podľa Môjho Plánu a Účelu. Milujem vás a Starám sa o vás. Vložte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú.

Buďte Neochvejní, Pevní vo vašej Viere. Očakávajte Zmeny, stane sa to, práve keď to budete najmenej Očakávať. Očakávajte vždy Neočakávané, potom Nebudete Sklamaní. Buďte vždy Všímaví a Modliaci sa. Hľadajte Najprv Moju Radu (v Konzultácii) a Trpezlivo Ma Očakávajte.

youtube.com/watch?v=ba0Pwo2nw5M
Public domain