Clicks101

III. Seriál k výročiu Litmanovej Kázeň o. biskupa Pavla M. Hnilicu na hore Zvir (august 2002)

Coburg
Záznam (kázeň je od 13-tej minúty)