Stylita
5482
Dana22
Kresťania-spojme sa v modlidbe

V sobotu 16. mája 2020 o 17.00 h, tretí rok v rade, sa mnohí mladí ľudia modlia ruženec spolu prostredníctvom sociálnych kanálov, medzi ktoré patria Facebook „Church of Teramo-Atri“ a „Sanctuary S. Gabriele“. dell "Addolorata". Modlitba sa uskutoční s diecézami Belo Horizonte (Brazília), New York (USA), Krakov (Poľsko) a Bergamo (Taliansko). Ruženec na čele s …More
Kresťania-spojme sa v modlidbe

V sobotu 16. mája 2020 o 17.00 h, tretí rok v rade, sa mnohí mladí ľudia modlia ruženec spolu prostredníctvom sociálnych kanálov, medzi ktoré patria Facebook „Church of Teramo-Atri“ a „Sanctuary S. Gabriele“. dell "Addolorata". Modlitba sa uskutoční s diecézami Belo Horizonte (Brazília), New York (USA), Krakov (Poľsko) a Bergamo (Taliansko). Ruženec na čele s biskupom Teramo-Atrim Lorenzo Leuzziom bude vysielaný naživo z misie Gabriel. Tento rok je Medzinárodný ruženec mladých ľudí nazvaný „Mladí ľudia s Máriou a svätým“. Gabriel - protagonisti znovuzrodenia. “

campaign-image.com/zohocampaigns/713530000206610…

Na tohtoročnom Medzinárodnom ružencoch mládeže sa budeme modliť za všetkých, ktorí zomreli a boli chorí kvôli pandémii, ako aj za všetkých absolventov stredných škôl. V tomto úmysle otec Leuzzi prednesie osobitnú modlitbu svätému Gabriela z MBB, aby podporil mladých ľudí v tejto ťažkej chvíli a symbolicky požehná perá, ktoré v mene všetkých absolventov tohto roku prinesú dvaja mladí študenti.

Oslavy 100. výročia kanonizácie sv. Gabriela z Panny Márie Bolestnej

Pandemická situácia koronavírusu prinútila väčšinu udalostí plánovaných na 100. výročie kanonizácie sv. Gabriel z MBB. Sté výročie kanonizácie sv. Gabriela sa skutočne začne 27. februára 2021 a oslavy s ňou spojené budú trvať celý rok.
Sledujte vysielanie

V stredu 13. Mája 2020 o 17.00 pri príležitosti prvého storočia svätorečenia sv. Gabriel z MBB, v svätyni sv. Gabrieli z MBB v Isola del Gran Sasso sa bude sláviť slávnostná omša (bez účasti veriacich), ktorá sa bude vysielať na Facebooku (misia Gabriel) a na youtube „Santuario di S. Gabriele dell'Addolorata“. Viac informácií nájdete na webovej stránke misie Gabriel.
Čítaj viac

Odíďte pozvánku
campaign-image.com/zohocampaigns/713530000206610…

Čo je Boh Náš Nebeský Otec. Ústup sa začne o 16.05.2020 o 21:00 na kanáli YouTube „Neboj sa. Len ver.“, Rovnako ako na profiloch Facebook: Przemysław Śliwiński CP, misia Gabriel a farnosť sv. Mateusz, Ostróda. Ústup trvá 4 dni - do 19/05/2020.
ustúpiť

Ďakujem!

Iba vďaka vášmu odhodlaniu a porozumeniu významu misie Gabriel sme schopní vytvoriť lepšiu svet pre mladšiu generáciu. Boh vám žehnaj za vašu prítomnosť a pomoc!

Boh ti žehnaj!
Dana22
Misia Gabriel je o vedení a vychovávaní mládeže v duchu tradičného kresťanstva.
Modlitba sv. ruženca pomôže.
Stylita
Panna Maria Fatimská
Maria Virgo, de Fatima
13. května, nezávazná památka
Oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 po šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem dětem ve věku 7 - 10 let, z nichž dvě mladší jsou blahořečené (s památkou 20. 2. a 4. 4.). Účelem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu mají …More
Panna Maria Fatimská
Maria Virgo, de Fatima
13. května, nezávazná památka
Oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 po šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem dětem ve věku 7 - 10 let, z nichž dvě mladší jsou blahořečené (s památkou 20. 2. a 4. 4.). Účelem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího Neposkvrněného srdce, jak si přeje její Syn. To všechno má podporovat i vytvořené poutní místo kolem kaple, kterou požadovala vystavět. Všechna od ní sdělená tajemství se vyplňují.
catholica.cz/index.php

Fatima a sluneční Zázrak
Fatimské děti, rozhl. hra
Fatima - animovaný príbeh
Fatima (1997) (SK)
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma. Církevní obec je tedy vypravila na cestu. Šli přes Fénicii a Samařsko a obšírně vykládali o tom, jak se pohané obracejí, a tím působili všem bratřím velikou radost. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati od církevní obce, apoštolů a starších. Vypravovali jim, co všechno Bůh jejich prostřednictvím vykonal. Ale někteří z těch, kdo přešli k víře z farizejské strany, zasáhli a říkali: „Pohané musí přijmout obřízku a je třeba jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův Zákon.“ Sešli se tedy apoštolové a starší, aby tu věc uvážili.
Sk 15,1-6

Žalm:
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Nebo: Aleluja.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy.

Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Zl 122

Evangelium:
Jan 15,1-8

Církevní kalendář:
sv. Ondřej Hubert Fournet
Andreas Hubertus Fournet
13. května, připomínka
Postavení: kněz, zakladatel kongregace
Úmrtí: 1834
Pocházel z Francie. Ač se zprvu duchovnímu stavu bránil, stal se knězem ve svém rodišti v Maillé. Ač si zprvu liboval v přepychu, zamiloval si chudobu. Ač nebyl vyloženě hříšný a již dříve vystupoval s laskavostí a štědrostí, dokázal se obrátit a žít podle evangelia, modlit se a milovat celým srdcem.
Za Francouzské revoluce volil na nějakou dobu vyhnanství ve Španělsku. Po návratu se velmi horlivě zasazoval o duchovní život. S Alžbětou Bichier založil kongregaci Křížových sester - Ondřejek, o kterou se staral od roku 1820 z La Puye.
více: catholica.cz/index.php