Bos016
390

Rozmyślania adwentowe (1) – Dzień bojaźni

Stawiajmy się duchem przed tym sądem straszliwym, a stawiajmy często: prawdziwy Chrześcijanin winien to czynić codziennie, a zwłaszcza w okazjach do grzechu: …