Clicks85

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja. 25. júna 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život.

Deti moje, vráťte sa k modlitbe, otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a vykročte na cestu obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás odkryl radosť žitia.

Všetkých vás, deti moje, milujem a žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“


svetlomariino.sk/…/posolstvo-panny…