gattolino
Miloslavův komentář byl zrušen na jeho žádost, protože byl jen věcnou připomínkou k opravě chyby v popisu.
Růžencův komentář byl zrušen pro jeho úpornou a dotěrnou drzost, sprosté urážení a bezbožnou bezohlednost k bližním. S ním diskutovat nebudu, protože on diskutovat NECHCE. Jeho cílem je jen přenášet svou vlastní nenávist v srdci na druhé, ale tomu je snadné čelit láskyplným smýšlením o jeho …More
Miloslavův komentář byl zrušen na jeho žádost, protože byl jen věcnou připomínkou k opravě chyby v popisu.
Růžencův komentář byl zrušen pro jeho úpornou a dotěrnou drzost, sprosté urážení a bezbožnou bezohlednost k bližním. S ním diskutovat nebudu, protože on diskutovat NECHCE. Jeho cílem je jen přenášet svou vlastní nenávist v srdci na druhé, ale tomu je snadné čelit láskyplným smýšlením o jeho poklescích a modlitbou.