Polka z Podkarpacia
Dr Leszek Sykulski oświadczył, ze dobrze się czuje psychicznie i fizycznie, nie ma depresji i ma kochająca rodzinę itd ms świadomość, ze walczy o Prawdę i o Polaków, a na wojnie giną ci którzy walczą