Tree
Say no to victimhood (there is no way out)
SHJ-IHM
St Stephen's Cathedral? Has it been renamed?
Tesa
You meen in "hot water" or "warm brothers" or "gay diaboluslogue"
Jan Joseph
Het Tweede Vaticaanse Concilie is een totaal mislukt project. De Novus Ordo liturgie liturgie ingevoerd door het Tweede Vaticaanse Concilie wordt door niemand meer serieus genomen. Deze evenementen zijn het gevolg van het Tweede Vaticaanse Concilie en zijn een catastrofe voor de Rooms Katholieke kerk.