„...povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť.... „ Sk 20, 30

Milý čitateľ, milí Slováci! Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na Slovensko, ale okolnosti a dianie okolo jeho návštevy …More
Milý čitateľ, milí Slováci!
Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na Slovensko, ale okolnosti a dianie okolo jeho návštevy, ma donútili k tomu, aby som sa k jeho návšteve, vyjadril.
Ver, že to nebude žiadne šteklenie uší 2Tim 4,3.
Táto udalosť bude potvrdením toho, čo povedal aj sv. apoštol Pavol biskupom a veriacim kresťanom v Miléte, keď sa s nimi lúčil:
28v „Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou“
Počuješ, čo hovorí Pavol? Tí, ktorí sa nazývajú biskupmi by mali byť v podstate strážcovia pravého učenia, preto si musia dávať POZOR, aj na seba, aj na stádo. A čo robí Franta? Dáva pozor na to, čo chcú mocní tohto sveta, čo chce farmalobby, čo chcú vladári, prezidenti a odpadnutí hierarchovia.
29v „Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo“
Vži sa do toho, čo sv. apoštol …More
Metod
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí kňazi ba aj pápeži! Ostať treba verný ale Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému počatiu P.Márii,