„...povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť.... „ Sk 20, 30

Milý čitateľ, milí Slováci! Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na …
Metod
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí kňazi ba aj pápeži! Ostať treba verný ale Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému počatiu P.Márii,