Clicks188

Saint Maximilien Kolbe

typo
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.
Mission 2020
Maximilian Kolbe Apostolat : Mission im Dienste der Heiligen Jungfrau Maria/ Kampf gegen die Hölle
Joannes Baptista
Zu Maximilian Kolbe: Gebete der Kirche am 14. August