Jan Zbigniew wojan
Odbierają nam wszystko, a pomagają IM hierarchowie !
przeciwherezjom
Proszę nie dać się zwieść ostatniej decyzji biskupów o zwiększeniu ilości Mszy św. Wystawi to na atak mediów i piłka zostanie odbita i w końcu skasują większość Mszy św. Tyle, że odpowiedzialność pójdzie na liberałów, a Episkopat, jak Piłat, umyje ręce.
CÓRKA MARYI shares this
2.8K
PROSZĘ, PRZECZYTAJ ...
anetmachnio1979
:-( Nigdy im nie pozwolę odebrać sobie Chrystusa Pana ani Mszy Świętej Wszechczasów ani Komunii Świętej .Jestem gotowa na wszystko ,każdą cenę zaplacę a nie zdradzę mojego Zbawiciela .Tak mi dopomóż Bóg i Święty Krzyż .Amen . laudetur Jezus Christus et Maria Immaculata
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
.

Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii.

Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.


Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.

Zgromadzić opłatki dla
mszy szatańskich.

Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z …
More
.

Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii.

Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich.


Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.

Zgromadzić opłatki dla
mszy szatańskich.

Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym.

Zainstalować
maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.