Clicks17
vi.news

“Giáo hội của người nghèo”: 169.000 USD cho Tổ chức Cứu trợ Giám mục

Bernd Nilles, gốc Đức, giám đốc Fastenopfer/Action de Carême, tổ chức cứu trợ của các Giám mục Thụy Sĩ, kiếm được 150'000 Sfr (168.000 USD) mỗi năm, KTipp.ch (9 tháng 2) viết.

Bishop của Basel Felix Gmür (lương hàng năm: CHF170.000), chủ tịch hội đồng ủy thác, nhận phụ cấp chi phí là 1000 CHF.

Lương của Nilles “thấp” so với linh mục quản xứ ở bang Zurich, Thụy Sĩ, người kiếm được từ 107.826 CHF đến 163.138 CHF. Tổng đại diện Zurich khu vực kiếm được 213,877 CHF.

Fastenopfer / Action de Carême và các giáo sĩ Zurich, hầu như không có ngoại lệ, ủng hộ mạnh mẽ Francis và “Giáo hội của người nghèo” của ngài.

Hình ảnh: © wikicommons, CC BY-SA, #newsRrmygolbue