Clicks12
lv.news

Policijas reidi poļu misē Vācijā

Vācijas policija par koronavīrusa režīma pārkāpumiem izraidīja Polijas svētdienas misi Vācijā Hannoverē.

Tajā piedalījās mazāk nekā piecdesmit ticīgo. Viņi šo lēmumu pieņēma, bet nevarēja to saprast.

Valsts un baznīca aizliedza visas liturģijas Vācijā.

#newsDuingchotf