Clicks by countries

 1. 25

  Ukraine
 2. 18

  Russia
 3. 7

  Belarus
 4. 5

  Latvia
 5. 4

  Lithuania
 6. 2

  Switzerland
 7. 2

  Kazakhstan
 8. 2

  Mongolia
 9. 1

  Bulgaria
 10. 1

  Kyrgyzstan
 11. 1

  Poland
 12. 1

  Norway
 13. 1

  Italy
 14. 1

  Austria