Clicks1.2K
Szukający PRAWDY
3

Fragment do przemyśleń nad „istotą człowieka”

Katarzyna Emmerich "Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa I Najświętszej Matki Jego Maryi - Upadek”

Przed grzechem Adam i Ewa inaczej wyglądali od nas, ludzi mizernych. Spożywszy jednakże owoc zakazany, zamieniło się w nich wszystko, co dotąd było duchowym, w ciało, w rzecz, narzędzie, naczynie. Dotąd byli zjednoczeni w Bogu, pragnąc siebie w Bogu; teraz rozłączeni są we własnej woli, a ta własna wola jest miłością własną, miłością grzechu i nieczystością. Wskutek pożywania owocu zakazanego oddalił się człowiek od Stwórcy i zdawało się, jakoby twórczość w sobie samym przyjął. Wszystkie władze, siły i przymioty i obcowanie tychże ze sobą i z całą naturą zamieniły się w człowieku w przedmioty cielesne różnych kształtów i wykonywań.

Wpierw był Adam z Boga panem całej natury; teraz wszystko w nim stało się naturą, był panem ujarzmionym i skrępowanym przez sługę własnego, z którym odtąd pasować się i walczyć musi. Nie umiem tego dobrze wypowiedzieć: jakby człowiek przyczynę i cel wszystkich rzeczy przedtem brał z Boga i jakoby to wszystko od tej chwili w swoją przeniósł istotę, tak, że ono teraz nad nim panuje. Widziałam wnętrze, wszystkie organy człowieka, a przedstawiały mi się jako cielesne i zgniłe pierwowzory stworzeń i tychże ze sobą obcowania, począwszy od gwiazd aż do najmniejszych zwierzątek. Wszystko to w nim działało, od wszystkiego był zależnym, miał z tym do czynienia, musiał z tym walczyć, musiał cierpieć. Nie mogę tego jeszcze wypowiedzieć, a to dlatego, ponieważ również jestem człowiekiem upadłego rodzaju ludzkiego.

Człowiek jest na to stworzony, by zapełnił miejsce upadłych aniołów. Gdyby grzech nie był popełniony, rozmnażałby się człowiek tylko dopóty, dopóki by nie wyrównał liczby upadłych aniołów, potem nastąpiłby koniec tworzenia. Gdyby Adam i Ewa jeden tylko rok bez grzechu byli przeżyli, natenczas nigdy by już nie byli upadli. Wiem na pewno, że nie prędzej nastąpi koniec świata, dopóki liczba upadłych aniołów się nie wyrówna, dopóki wszystkiej pszenicy z pomiędzy plew nie sprzątną....
fartuszniak leszek
Uzupełnieniem do powyższych objawień Katarzyny Emmerich może być kazanie księdza Jaworowskiego:
=> Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy Ks. Bogusław Jaworowski
W tym kazaniu jest ujęta podstawa historia stworzenia świata i człowieka i w toku stwarzania zaistniało zło, które jest sprzeciwem zbuntowanych aniołów i człowieka wobec Woli Boga.
Gdzieś widziałem taką informację, że na ziemi…More
Uzupełnieniem do powyższych objawień Katarzyny Emmerich może być kazanie księdza Jaworowskiego:
=> Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy Ks. Bogusław Jaworowski
W tym kazaniu jest ujęta podstawa historia stworzenia świata i człowieka i w toku stwarzania zaistniało zło, które jest sprzeciwem zbuntowanych aniołów i człowieka wobec Woli Boga.
Gdzieś widziałem taką informację, że na ziemi od początku jej istnienia Bóg stworzył ponad 100 mld ludzi (to tylko szacunkowa liczba).
Jeżeli zamiarem Boga jest zastąpienie ludźmi tych upadłych aniołów to zapewne Bogu chodzi o sprawdzone ludzkie dusze, które nadają się do przyjęcia do Nieba.
Obecnie przy tak niskim wskaźniku dusz nadających się do Nieba, Bóg będzie zmuszony do przeprowadzenia czystki na ziemi w rodzaju "potopu", by oddzielić ziarno od plew, bo dzisiaj za dużo dusz idzie na wieczne potępienie. Dopiero odnowiona ludzkość będzie mogła zapewnić więcej dusz godnych Nieba.
Szukający PRAWDY
Ostatnie Twoje zdania (Jeżeli zamiarem....) dokładnie oddają Plan Boga. Trafiasz w "10" mojej wiedzy o zamiarach Boga, w tym Nowego Przymierza - Pierwszego Przyjścia Pana Jezusa. Nikt, no może prawie nikt tego głośno nie mówi, ale Przyjście Pana Jezusa i w końcu KRZYŻ - UKRZYŻOWANIE to początek "Nowego Potopu" (Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi). Ewangelia - Nauka PRAWDY jest zarazem …More
Ostatnie Twoje zdania (Jeżeli zamiarem....) dokładnie oddają Plan Boga. Trafiasz w "10" mojej wiedzy o zamiarach Boga, w tym Nowego Przymierza - Pierwszego Przyjścia Pana Jezusa. Nikt, no może prawie nikt tego głośno nie mówi, ale Przyjście Pana Jezusa i w końcu KRZYŻ - UKRZYŻOWANIE to początek "Nowego Potopu" (Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi). Ewangelia - Nauka PRAWDY jest zarazem "sitem - siecią" oddzielenia plew od ziarna, kto pójdzie za Duchem PRAWDY - EWANGELII ten ma szansę Życia Wiecznego (WIARA w JEZUSA podstawa). ALE słuchanie PRAWDY to nie wszystko; PO DRUGIEJ STRONIE, W NIEBIE panuje hierarchia Aniołów, Bóg chce zastąpić upadłych aniołów człowiekiem, mizernym człowiekiem.... I teraz najważniejsze - IM JESTEŚ BLIŻEJ KRZYŻA, im WIĘCEJ tutaj na ziemi CIERPISZ, najlepiej z własnej woli, ŻYJĄC 10 PRZYKAZANIAMI, im jesteś bliżej 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW, im jesteś bliżej PRZYKAZANIA MIŁOŚCI - TYM MASZ WIĘKSZĄ SZANSĘ po DRUGIEJ STRONIE być BLIŻEJ BOGA, czyli być na GÓRNYCH PÓŁKACH W HIERARCHII ANIOŁÓW. I jeszcze dopowiem - upadłe anioły wiedzą, że człowiek ma ich zastąpić, dlatego widząc człowieka, który stara się żyć w/w przykazaniami itd. to bardziej go atakują (np. Kapłani), im dana osoba jest bliżej Boga, tym ma za przeciwnika mocniejszego upadłego anioła. Dlaczego? Gdyż upadły anioł widzi, że ów człowiek ma szansę wejść na jego miejsce w Niebie (a kiedyś on tam był).

Dlatego TAK WAŻNE JEST GŁOSZENIE SŁOWA!!!
Bóg chce, aby każdy miał możliwość wysłuchania PRAWDY!!!

J, 10, 25-30
25
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, 28 a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Św. Faustyna, Dz 1332
DLACZEGO ZBUNTOWANI ANIOŁOWIE OD RAZU ZOSTALI UKARANI?
Dzień drugi. Kiedy rozważałam grzech aniołów i natychmiastową ich karę, zapytałam Jezusa, dlaczego aniołowie natychmiast po grzechu zostali ukarani? Usłyszałam głos: dla głębokiego poznania Boga, nikt z ludzi na ziemi nie ma takiego poznania Boga, chociażby był wielki święty, jakie ma anioł. Lecz dla mnie nędznej okazałeś się Boże miłosiernym i to tylekroć razy, nosisz mnie w łonie miłosierdzia Swego i zawsze mi przebaczasz, kiedy Cię błagać będę sercem skruszonym o przebaczenie.

Człowiek, który idzie za pieniądzem, dobrami tego świata ten ma mizernego przeciwnika i..... Wybór, Decyzja należy do nas, mamy Wolną Wolę.

Króluj Nam Chryste