Clicks36

Farnosť Rajecká Lesná pozýva na Fatimskú sobotu s biskupom Galisom

Rajecká Lesná 1. júla (TK KBS) Farnosť Rajecká Lesná pozýva na Fatimskú sobotu, ktorá bude 4. júla 2020 v pútnickom areáli pred bazilikou pod názvom "V Máriinej škole" pod vedením žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa. Program sa začne o 16:00. Veriaci môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 17:15 je naplánovaná modlitba posvätného ruženca. O 18:00 bude sláviť svätú omšu biskup Galis, informoval TK KBS Marek Smatana.

Pútnické miesto Rajecká Lesná - Frivald, bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza na hlavnom oltári Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie. Hlavná púť býva na sviatok Najsvätejšej Trojice. Druhá púť býva v septembri na sviatok Narodenia Panny Márie.

Viac informácií je možné nájsť na stránke www.rajeckalesna.org