01:05:52
Maja 21
329
B. WAŻNE - WHO: PRZEZ ZDROWIE PUBLICZNE DO GLOBALNEJ DYKTATURY - Lektor PL - CDA UWAGA! Bardzo ważne nagranie! W opisie pod poprzednim filmem na moim kanale znajduje się podsumowanie treś…More
B. WAŻNE - WHO: PRZEZ ZDROWIE PUBLICZNE DO GLOBALNEJ DYKTATURY - Lektor PL - CDA

UWAGA! Bardzo ważne nagranie!
W opisie pod poprzednim filmem na moim kanale znajduje się podsumowanie treści poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, które będą przedmiotem głosowania już za kilka dni (podczas 75-go Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie, 22-28 maja 2022), a które - jeśli zostaną przyjęte, a wszystko na to wskazuje - de facto uczynią z WHO Rząd Światowy:
UWAGA! To nie Globalny Traktat Pandemiczny WHO jest naszym największym zagrożeniem (napisy PL)

Nie wiadomo kto będzie reprezentował Polskę na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, ponieważ lista uczestników obrad jest TAJNA (dotyczy to całego świata, nie tylko naszego kraju). Lista delegatów uczestniczących w zjazdach Światowego Zgromadzenia Zdrowia publikowana jest zawsze dopiero PO zakończeniu zjazdu.
Na stronie WHO dostępne są obecnie listy 4 ostatnich zjazdów Światowego Zgromadzenia Zdrowia:

72. zjazd, 31 maja 2019:
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: dr Z.J. Król, Wiceminister Zdrowia)

73. zjazd, 20 maja 2020:
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_DIV1REV1-en.pdf

74. zjazd, 31 maja 2021:
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: A. Goławska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia)

Druga Sesja Specjalna Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 1 grudnia 2021:
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2_DIV1REV1-en.pdf
(Główny delegat: A. Niedzielski, Minister Zdrowia)

Analizując listę nazwisk delegatów z Polski wyszczególnionych w powyższych dokumentach, widzimy że pojawiają się tam te same nazwiska, jest więc spora szansa, że to właśnie ci ludzie wezmą udział w majowym spotkaniu:

Zbigniew Czech
Ambasador Nadzwyczajny, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wziął udział we wszystkich 4 zjazdach)

A. Wojda
Pierwszy Sekretarz, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie, Kierownik Działu Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej, Ministerstwo Zdrowia
(wziął udział we wszystkich 4 zjazdach)

K. Konarzewska
Starszy ekspert ds. Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział we wszystkich 4 zjazdach)

Łukasz Kruk
Drugi Sekretarz, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wziął udział w 3 zjazdach: 20 maja 2020, 31 maja 2021, 1 grudnia 2021)
lukasz.kruk@msz.gov.pl

R. Włodarczyk
Główny Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wziął udział w 3 zjazdach: 1 maja 2019, 31 maja 2021, 1 grudnia 2021)

Z. Kierzkowska
Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wzięła udział w 3 zjazdach: 31 maja 2019, 20 maja 2020, 31 maja 2021)

Katarzyna Rutkowska
były dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział w 2 zjazdach: 31 maja 2019, 31 maja 2021)
linkedin.com/in/katarzyna-rutkowska-b9061a34/

Katarzyna Drążek-Laskowska
dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział w 1 zjeździe: 1 grudnia 2021)
biuro-wm@mz.gov.pl, (22) 53 00 290

Łukasz Różycki
Zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie
(wziął udział w 1 zjeździe: 1 grudnia 2021)
lukasz.rozycki@msz.gov.pl

A. Pałka
Główny Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Zdrowia
(wzięła udział w 1 zjeździe: 31 maja 2021

Ja zamierzam się z nimi skontaktować i dowiedzieć się, kto z nich weźmie udział w spotkaniu (a jeśli te informacje są tajne, to zapytam DLACZEGO) oraz czy zamierzają dopuścić się ZDRADY STANU głosując za tymi poprawkami i wspierając ideę Globalnego Traktatu Pandemicznego WHO. Was zachęcam do tego samego.
Inne przydatne linki:
Niebezpieczne zmiany w międzynarodowych przepisach zdrowotnych
NIE DLA TRAKTATU WHO!
KONFERENCJA PRASOWA - TRAKTAT ANTYPANDEMICZNY WHO
Świat medycyny i nauki mówi STOP dla WHO!

The World Health Organization is a One World Government dontyoudare.info
Stop The WHO | World Council for Health
expose-news.com/?s=treaty
interestofjustice.org
WHO’s Grand Play for World Power | Armstrong Economics

“Pandemic Treaty” Will Hand WHO Keys To Global Government | Principia Scientific Intl. WHO Treaty Seeks Total Control Over Global Health
Biden Handing Over U.S. Sovereignty to WHO

Bill Gates’ Dream to Control the Planet through the World Health Organization is Becoming Closer to Reality - Vaccine Impact World Health Organization Moving Forward on GLOBAL Vaccine Passport Program - Vaccine Impact
Is W.H.O. Director Tedros a Terrorist? Global Ties to Bill Gates, Clinton Foundation, Dr. Fauci, China and Genocide - Vaccine Impact