Piotr Piotr
w tym wypadku żadna strata, będą mniej chlać