Deponativ.info shares this
280
Církví Boha živého
Podle Bible je jediným přímluvcem a prostředníkem Ježíš Kristus, ostatní věci jsou svody a nebo pohanské domýšlení vlastních představ. Takoví budou bloudit stále stejně, pokud se neobrátí. Lhostejnost nikdy nikoho neobrátila.
Církví Boha živého
Viktoria Rija Gloria proč tedy nebýt mezi nimi? Měli bychom??