Clicks215
hr.news

"Tradicionalne metode": Meksički nuncij pucao sebi u nogu

Nadbiskup Francis Coppola, nuncij u Meksiku, propovijedao je sumornost i propast na otvaranju meksičke biskupske konferencije 12. travnja.

Meksikanci se sve više identificiraju kao nereligiozni i sve manje njih sudjeluje u župnom životu, primijetio je, rekavši da je pad broja katolika "izuzetno zabrinjavajući". Coppola je primijetio da je broj vjerskih brakova u posljednjih 20 godina opao za pola.

Kao rješenje ponovio je Franjin refren prema kojem će Evanđelje i Krist "i dalje biti privlačni", ali dodao je da "naše tradicionalne metode" danas "ne djeluju niti mogu djelovati".

To je u potpunosti točno, međutim, Coppola je previdio da je "tradicionalne metode", koje je s pravom oštro kritizirao, uveo prije dvije generacije neuspjeli Drugi vatikanski sabor koji je Katoličku vjeru zamijenio sekularizmom i ljevičarskom ideologijom koja je uzrokovala sadašnju pastoralnu katastrofu.

Slika: Franco Coppola © Conferencia del Episcopada Mexicano, #newsHztobndtxy