Clicks29
vi.news

Đức cha Schneider: Dị hóa, Quái dị, Biến thái

Đức cha Athanasius Schneider viết: Sự hỗn loạn về đạo đức đang xâm lấn thế giới và đang có xu hướng nghiêng về "chủ nghĩa xuyên nhân loại", và văn hoá của cái chết chi phối luật pháp các bang.

Trong phản hồi tới thư ngỏ mà các trí thức Ý đã gửi cho ông về phản đối vắc xin phá thai, Schneider nhấn mạnh rằng việc sử dụng các tế bào lấy từ những đứa trẻ bị phá thai cho mục đích công nghiệp là một “cấu trúc quái dị và mang tính toàn cầu tội lỗi ”.

"Cấu trúc của tội lỗi" là một thuật ngữ được sử dụng bởi Thần học Giải phóng và vào thời điểm đó, bị người Công giáo chỉ trích mạnh mẽ.

Schneider viết: Việc bóc lột những đứa trẻ chưa sinh như là “một bể chứa vật chất sinh học” là một điều ghê tởm mà mọi người có lương tâm “nên phản đối bằng cách tố cáo bản chất đồi bại và quỷ quyệt của nó."

#newsJpkuajefpq