Clicks4

‘Vargas Izraelio ganytojams, kurie patys save gano

‘Vargas Izraelio ganytojams, kurie patys save gano. Juk ganytojai turėtų ganyti bandą! [...] ... bet valdėte smurtu ir žiaurumu.More
‘Vargas Izraelio ganytojams, kurie patys save gano. Juk ganytojai turėtų ganyti bandą!
[...] ... bet valdėte smurtu ir žiaurumu.