Radek33
31.9K
. Leliwa
Ruiny wieży Babel są do dziś 30°49'1.82"N 45°59'45.56"E
. Leliwa
a góra Olimp - pałac boga/demona Baala/Zeusa to 35°57'4.21"N 35°58'9.77"E
. Leliwa
góra Synaj gdzie Mojżesz dostał prawo - 28°39'16.87"N 35°18'17.69"E