"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej

"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej

11.01.2005 r. Jasna Góra.

Siostra Zofia Grochowska modli się do Matki Bożej :
Matuchno Przenajświętsza oto jestem i zawierzam Ci wszystkie sprawy Kościoła, Polski i Małych Rycerzy MSJ, abyś nam wskazała drogę do swego Syna Jezusa Chrystusa.

Mówi Matka Boża: Córko Moja Ja, Matka Boża Częstochowska i Królowa Polski dam wam poznać że jestem Nią. Wiele mocarzy tej ziemi poskromiłam i teraz też uczynię to samo z tymi, co zawładnęli Polską i niszczą ją. Dzieci Mego Królestwa wybił dzwon dla tych, co czynili zło a nie pokładali ufności w pomocy Bożej. Polsko wróć pod Krzyż Mego Syna, to jest zwycięstwo nad złymi mocami.

Idą straszne dni dla Polski, ale wy, dzieci przyjdźcie pod Mój sztandar dwóch Serc - Jezusa i Maryi. To jest wasze schronienie i wolność dla Polski. Bóg dał Mi Polskę abym wraz z wami dzieci Mej miłości odniosła zwycięstwo przez Moją miłość do was. Bądźcie przy Moim Sercu waszymi sercami i myślami i pamiętajcie, że jestem waszą Matką, która jest w Niebie i wszystko może uczynić dla swego ludu. Wzywam was do modlitwy, ofiary, abyście okazali, że jesteście dziećmi Moimi.
Niech was Bóg błogosławi. +W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Św. Amen.


21.02.2005 r. Jasna Góra

Siostra Zofia : Dziś zaczynam dzień na modlitwie za Ojczyznę i Kościół oddając wszystko Niepokalanej. Ta dobra Matka będzie wiedziała co zrobić i jak ratować, przecież jest Królową Polski a tron jej jest w Częstochowie. O ile przyczyni się do naszego błagania Syn Jej Jezus Chrystus, wysłucha Ją i udzieli nam wszelkich łask potrzebnych dla Kościoła i Ojczyzny - Polski. Wiem Matko Boża, że wiele dzieci Narodu Polskiego rani Twoje Niepokalane Serce a Ty wciąż ich kochasz i pragniesz ich ratować za tak wielką obojętność. Matko Boska Częstochowska zawierzam Ci wszystkich ludzi Narodu Polskiego. Królowo Polski, jak długo ma być bezczeszczone Twoje Królestwo, masz władzę nad tym Narodem, tyle wieków broniłaś nas a teraz błagamy okaż jeszcze raz miłosierdzie nad biednym ludem. Proś Swego Syna aby wyzwolił Twoje Królestwo od złych mocy i złych ludzi, aby przemienił Twoje Królestwo w miłość, radość i pokój - błagają Ciebie Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.

Mówi Matka Boża Niepokalana: Dziecię Moje jestem z tobą, widzę jak zmagasz się i pragniesz dobra i nawrócenia w swojej Ojczyźnie. Córko wzywaj Mojej pomocy, módl się, Ja wszystko słyszę.
Może obudzą się i ujrzą swoją nieprawość. Jestem Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, Bóg dał Mi władzę i moc nad tym Narodem.
Całe piekło zeszło aby zniewolić Naród Polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią wszelkiego zła. Czas już dojrzał.
Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza słabość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na fundamentach Chrystusa a na kłamstwie i obłudzie, odeszliście z dróg Mojego Syna, weszliście na drogę kłamstwa, a kłamstwo to szatan. Gdy zacznie się dziać wielkie odstępstwo od Boga, to już nie będzie odwołania. Ludu - wróć do Boga abyś nie popadł w ręce zagniewanego Boga, bo klęski i żywioły będą zmiatać dużą część świata. Dzieci Moje módlcie się, pomagajcie Mi aby ratować świat od zagłady. Tylko wy, Moje dzieci powstrzymujecie Gniew Boży.

14.01.2006 r.

Mówi siostra Zofia : Matko Boża ratuj naszą Ojczyznę i cały Lud Boży. Niech Matko Boża Twoje Królestwo zakwitnie w Polsce Miłością, sprawiedliwością i pokojem.
Mówi Matka Boża : Córko Moja, widzę jak pragniecie Królestwa Mego Syna i Mojego. Tylko ci maluczcy wznoszą modły do Mojego Niepokalanego Serca prosząc o Moje Królestwo i Mojego Syna. Tak dzieci Moje, trwajcie w tej wierze że ono przyjdzie, tylko wy dzieci otwórzcie swoje serca dla chwały Bożej aby mogła przez was działać. Potrzebuję was do wypełnienia woli Bożej. Z wami pokonamy największego wroga waszych dusz. Dzieci Moje Adorujcie Przenajświętszy Sakrament. Tam możecie wyprosić wiele łask potrzebnych waszej Ojczyźnie. Dzieci Moje nie martwcie się o swoją Ojczyznę. Wiele potęg zła pokonałam i wam obiecuję, że te zło, co zaistniało w Polsce pokonam ale potrzebuję waszych modlitw i nawrócenia. Moje Święte Oczy są zwrócone na was dzieci. Wy dacie świadectwo miłości do swej Ojczyzny. Kocham Naród Polski i całym swym Sercem ogarniam was, abyście nie opuścili sztandaru naszych Dwóch Serc: Jezusa i Maryi. Jak wytrwacie w wierze do Nas wasza Ojczyzna odrodzi się na fundamentach wiary w Jezusa Mojego Syna. O narodzie wybrany nie zmarnujcie obietnicy Bożej, bo ona jest zapewnieniem zwycięstwa nad złem. Amen.

06.09.2006 r. Jasna Góra

Mówi siostra Zofia : Matko Boża Królowo Polski wstawiaj się za ludem Bożym.

Mówi Matka Boża Częstochowska: Córko Moja, myślisz że Ja nie widzę co się dzieje w Kościele i świecie. Szatan szaleje, zniewala tak wiele słabych dusz. Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza broń przeciwko złu. Dzieci nie zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu, bo Ono zwycięży wszelkie zło. Stanie się to za przyczyną waszych modlitw, wasze modlitwy mają moc przezwyciężania wszelkiego ataku zła. O Polsko tak pragnę waszej wolności, ale nie takiej jaka jest obecna. Ludzie sami dążą do zniszczenia swojego jestestwa. Posypią się pioruny i grad, aby człowiek odczuł gniew Boży. W obecnym czasie ujawni się mądrość wasza której tak zaufaliście. Stanie się ona głupotą, bo nie korzystaliście z mądrości Bożej i nie braliście przykładu ze Świętych, którzy trwali w Bogu i strzegli Jego prawd wiary. Dziś nadszedł dzień, aby człowiek ujrzał dzieła swoje bo zapomniał o dziełach Bożych. Drogie dzieci jeszcze raz proszę was odmawiajcie Różaniec i wiążcie nim moce piekielne. Tego łańcucha różańcowego nie zerwie żadna siła zła. Niech was Bóg błogosławi i udziela wam wielu łask.
18.11.2006 r.
Proszę Ciebie Mateńko Przenajświętsza o Twoje słowa dla Swych dzieci.
Mówi Matka Boża: Córko Moja zwracaj się do Mnie często. Będę ci wskazywać jak macie postępować i co macie do wypełnienia, bo czas nagli. Miejcie oczy i uszy otwarte abyście mogli zapobiec temu, co może się wydarzyć. Wasza modlitwa i ofiary podobają się Bogu. Czuwajcie i módlcie się. Gdybyście wiedzieli jaką radość sprawiacie swojej Matce Niebieskiej. Wiem Moje dzieci że Mnie nie opuścicie a Ja was, bo jestem Matką całej ludzkości, tylko mało Moich dzieci Mnie uznaje. Tym sprawiają Mi wielki smutek i ból. Moje Niepokalane Serce bardzo cierpi. Tylko wy Moje dzieci Mnie pocieszacie. Jesteście dzieci bezsilni wobec zła nacierającego, ale gdy zawierzycie memu Niepokalanemu Sercu wasze serca, Ja Matka Boża stanę przy was aby was bronić. Bądźcie dzieci dzielne i nie lękajcie się bo Ja zawsze będę z wami. Wasza Matka. Amen.

24.02.2003 r. Częstochowa

Siostra Zofia pyta Matkę Bożą :

- Matuchno Przenajświętsza daj nam poznać, jak ratować świat zagrożony wojną.

Matka Boża odpowiada : Dzieci Moje Ja, Matka wasza, dałam wam Różaniec. Jest to broń, która ma moc większą niż atomy i ma moc pokonania zła, które będzie chciało zapanować nad światem. Na zagrożenia w obecnym czasie daję wam Różaniec Święty. Przez Różaniec przyjdzie zwycięstwo. Zwracam się do was dzieci Moje - stańcie przy Mnie i módlcie się, bo każda Zdrowaśka będzie uderzać w złe moce, które pragną zniszczyć świat. Oto idzie dzień, kiedy Ojciec Przedwieczny wyda wyrok zagłady zła.

- Królowo nasza, błagamy Ciebie za naszą Ojczyznę. Nie pozwól aby niszczono Twoje dzieci. Przychodziłaś na ratunek nam w trudnych chwilach. Uczyń znak Krzyża nad naszą ojczyzną i okryj ją swoim płaszczem i broń nas.
Matka Boża: Córko, wasza ojczyzna jest w wielkim niebezpieczeństwie. Tak wiele dzieci narodu polskiego budowało ojczyznę bez Boga, tylko ta garstka ludzi trwała przy swym Bogu. Bóg dopuścił do tej sytuacji, aby naród zrozumiał, że bez Boga nie ma rozwoju i dobra. Źli ludzie rządzą waszym krajem ale bliski jest ich koniec. Obudź się Polsko bo Król na was czeka.
- Matuchno, Królowa nasza, my, Mali Rycerze błagamy Ciebie - prowadź nas i broń od wszelkich zagrożeń. Wskaż nam drogę na której jest Jezus Chrystus i bądź z nami jako nasza Matka.
Matka Boża: Córko Moja Syn was powołał i da wam światło i kapłanów abyście zaczęli żyć Bogiem. Niech wasze serca będą wolne od wszystkiego, co nie jest od Boga. Czyńcie dobrze. Wasz czas się zaczął. Ci, co zostali uśpieni niech się obudzą a tych, co nie chcą żyć dla Jezusa i wypełniać Jego woli możesz upomnieć. Możesz ich wykreślić, o ile nie potwierdzą przynależności jako Mali Rycerze MSJ. Pan Jezus ich wybrał lecz lud go odrzucił.
- Matuchno, czy pokój na świecie będzie czy przyjdzie zagłada dla całej ludzkości. Lud Boży woła do Ciebie Matko o pomoc, ratuj nas i broń od wojny.
Mówi Matka Boża z wielkim smutkiem: Chcę ci oznajmić, że całe zagrożenie wyszło od ludzi. Pragną wojny – będą ją mieli., tylko nie taką jak myślą. Ojciec Przedwieczny poskromi pychę ludzką i grzech. Módlcie się dzieci o pokój na świecie, a ten dobry i miłosierny Bóg was wysłucha. Plan ludzki będzie pokrzyżowany i zniszczony przez Gniew Boży.

- Matuchno Przenajświętsza, pomóż nam Swym dzieciom, aby Król Jezus Chrystus został intronizowany w naszych sercach i w naszej Ojczyźnie, gdzie królujesz w Częstochowie. Niech Twój Syn będzie z Tobą i niech Królestwo Wasze ogarnie cały świat. Przyjdź Królu chwały.

Matka Boża: Dzieci Moje - Królestwo Boże przyjdzie do Narodu Polskiego. Żadne zło nie przeszkodzi. Mogę nie pozwolić, aby lud wybrał Mego Syna Królem. Najważniejsze jest wasze serce, gdzie jest świątynia Ducha Świętego. Módlcie się wiele i pragnijcie Królestwa Bożego. Ono przyjdzie do Polski i świata.

- Matko Boża Częstochowska prosimy Ciebie o pomoc dla Kościoła Św. Niech Duch Św. rozjaśni i oświeci serca kapłańskie. Broń Kościół naszej ojczyzny aby tradycja 1000-letniego Kościoła nie była zniszczona.

Matka Boża: Nad Kościołem w Polsce i świecie są ciemne chmury. Tylko nawrócenie może je rozproszyć. Kościół w świecie był budowany światłem Ducha Św. a Duch Św. udzielał darów, aby Kościół wzrastał na fundamentach Jezusa i apostołów. Dziś Kościół upada, wiara wygasa. Zwracam się do kapłanów - jaki Kościół zaczęliście budować, czy staliście się Bogami, że zabieracie ludziom wolną wolę, którą dał im Bóg? Zawiodło się Moje Matczyne Serce na was, synowie. Syn Mój potrzebuje świętych kapłanów, czy nimi jesteście?

- Matko Boża przyjdź i zniszcz wszelkie herezje i wszystko, co nie uznaje Boga i Ciebie Matko. Niech Twoje macierzyństwo ogarnie te dusze, które już same nie powstaną z grzechu i zatwardziałości serc.

Matka Boża: Tak córko, ludzie bez czci i wiary w Boga będą dotknięci chorobą i depresją, odczują życie bez Boga. Bóg jest Panem, uczyni wszystko, aby ratować te zagubione dusze. Doświadczy ich surowo i oczyści świat od wszelkiego zła. Bóg w Moje Ręce złożył cały świat, a Ja, Matka która kocha swoje dzieci ziemskie, które Mnie kochają, oszczędzę a tych, co odeszli z Bożych dróg poddam oczyszczeniu.

- Matko Boża proś Ojca Przedwiecznego o błogosławieństwo. Niech Jego Ojcowskie Serce ulituje się nad naszą ojczyzną i światem.

Mówi Matka Boża: Bóg Ojciec córko błogosławi waszej ojczyźnie i całemu światu ale tylko tym, co są Mu wierni i kochają Mnie i tym, co powrócą z drogi nieprawości. A resztę oddam ich komu zasłużyli i wypełniali jego plan, na całą wieczność. Mieli rozum, mieli oczy i uszy i Pismo Św.. Nie odnaleźli Boga, odnalazł ich szatan.

- Matko Boża proś Swego Syna o łaski miłosierdzia, aby lud Boży obudził się, zaczął wielbić Boga i Króla, aby głos ich rozchodził się po całym świecie.

Matka Boża: Królestwo Boże przyjdzie do narodów przez Moje Niepokalane Serce.


07.03.2004 r.
Siostra Zofia pyta : Matko Boża wskaż nam jak mamy postępować według zarządzeń kościoła, czy Ciało Jezusa Twego Syna mamy przyjmować stojąc i na rękę? Czy jest nam odebrana wola którą dał nam Bóg. My chcemy przyjmować Przenajświętszy Sakrament na kolanach, chcemy być posłuszni kapłanom, ale czy nasze serce wytrzyma tę obojętność. Matko Boża wskaż nam, bo Ty najlepiej znasz jak Twoje dzieci mają się zachować wobec Jezusa Eucharystycznego.

Matka Boża Królowa Polski: Córko Moja nie ma w świecie tak drogocennego skarbu jak godne przyjęcie Przenajświętszego Sakramentu i zachowania go w swoim sercu i rozważania kim jest. Jak zabraknie czci do Przenajświętszego Sakramentu Bóg wymierzy sprawiedliwość. Człowiek nie ma prawa łamać Przykazań Bożych. Człowiek otrzymał wolną wole od Boga. Czy jesteście Moi synowie w stanie zniewolić dar Boży dla człowieka?


Opamiętajcie się moi synowie kapłani. Jeśli zniszczycie wolną wole w człowieku doświadczę was surowo. To mówi do was Jezus: dałem wam tak wiele a dajecie Mi tak niewiele. Macie należeć całkowicie do Mnie Jezusa. Pomyśl synu ile należysz do świata a ile do Mnie.

13.01.2006 r.

Mówi Matka Boża do swoich synów kapłanów: Moi synowie kapłani przychodzę do was jako Matka kochająca was. Czas obecny jest dla was próbą jakim jesteś kapłanem dla swej Matki. Zastanówcie się Moi synowie czy Moja miłość jest daremna. Tak bardzo pragnę abyście byli świętymi kapłanami na wzór Mojego Syna i waszym obowiązkiem jest kochać swoją Matkę, która się troszczy i zabiega o wasze zbawienie. A wy Moi synowie nie naśladujecie Mego Syna. Idziecie własnymi drogami na których nie ma Boga. Wróćcie synowie bo się zagubicie na bezdrożach tego świata. Bóg powierzył wam tak wielką posługę przy swoich ołtarzach. Gdy stajesz przed Bożym Majestatem jaki jesteś - czy godny jesteś sprawowaniu Misterium Mszy Św.
Ja, Matka Boża i wasza pragnę abyście z czystym sercem przystępowali do wypełniania tego dzieła odkupienia. Gdybyście wiedzieli jak bardzo was kocham, nikt z rodzaju ludzkiego nie kocha tak jak Ja, Matka Boża i wasza. Są tacy kapłani co kochają Mnie ale są i tacy którzy ranią Mnie Matkę przebitą siedmioma mieczami. Każdy twój grzech kapłanie to jeden miecz, który przeszywa Me Serce, a przecież wiecie dobrze, że Ja wam wypraszam łaski, by być dobrym kapłanem. Ale trzeba prosić i pamiętać o swej Matce Niebieskiej i wypełniać Przykazania Boże. To jest wasz obowiązek być świętym kapłanem. Amen.


16.01.2006 r. Mówi Matka Boża
Ja, Matka Boża i wasza wołam was Moje dzieci bądźcie przy Mnie Tylko pod osłoną Mego płaszcza zostaniecie uratowani. Nie z musu, nie z lęku a w wielkiej miłości do swojej Matki Królowej Polski, która trzyma berło w swych świętych dłoniach. Dzieci Moje ufajcie Mi i módlcie się, bo napór zła będzie tak wielki, że wiele z was odpadnie. Stanę Ja, Matka Boża do walki przed wami z wyciągniętym do przodu berłem aby moc jego ratowała was. Zasłonię was swoją trzódkę Sobą abyście czuli się bezpiecznie, l wy dzieci pomagajcie Mi jak umiecie i wszystkie modlitwy składajcie w Moim Niepokalanym Sercu. Tak wiele dzieci rani Moje zbolałe Serce. Powstrzymujcie Bożą Dłoń, aby kara, która się należy światu nie była wypełniona. O Moje dzieciątka, jak bardzo was kocham, Jesteście Moimi pomocnikami w walce ze złem. A teraz zlewam do waszych serc miłość kochającej Matki, abyście byli silni w wierze w Boga. Amen.
17.01.2006 r. Mówi Matka Boża
Dzieci Moje musicie znać, że ten czas jest ostateczny i trzeba trwać niezmiennie przy Bogu. Jedna mała wątpliwość i już szatan pracuje na twoją zgubę człowiecze. Proszę was dzieci, bądźcie gorące w miłości do Boga, bo letni człowiek nie jest miły Bogu, bo przez swoją letniość staje na rozdrożu i nie wie do kogo należy i jaką drogą ma iść. Sam sobie wybiera drogę która jemu pasuje, sam sobie wystarcza i nikogo nie potrzebuje. Ja, Matka Boża dałam wam poznać człowieka, który żyje dla chwały Bożej i z miłością wypełnia wolę Bożą. Taki człowiek ma tylko nadzieję w Bogu, a człowiek, który odrzuca Boga wystarcza sam sobie, nie ma żadnej nadziei i jej nie rozważa. Co się z nim stanie? Dzieci Moje powinniście wiedzieć kiedy źle się dzieje. Macie Matkę pośredniczkę pomiędzy Mną a Bogiem. Matka Boża nie jest głucha na wołanie dziecka o pomoc. Jestem i staram się zaradzić w potrzebach. Dzieci módlcie się i proście swoją Matkę o pomoc wszystkich potrzebach. Oto jestem i czekam na waszą miłość i wezwania. Amen.
Siostra Zofia : Moja droga, najmilsza Mateńko, przez wiele lat mnie kształtowałaś jak mam żyć dla Twojego Syna Jezusa Chrystusa, to co się dzieje w Kościele jest dobre czy nie?
Matka Boża: Wiedz córko, że Kościół miał być atakowany od wewnątrz. W Piśmie Św. jest wszystko objawione co będzie się dziać w tych czasach ostatecznych. Biada tym, którzy ulegną nieprawości i dadzą się uwieść. Jeden jest Bóg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, które ludzie wypaczyli i zaakceptowali co złe i niemiłe Bogu. Bóg czeka czy lud się opamięta. Wdarły się wilki do owczarni Mego Syna. Wy dzieci Mojej miłości nie lękajcie się, jesteście wybrani do tego dzieła. Mali rycerze Miłosiernego Serca Jezusa bądźcie dobrymi rycerzami. Ja was znam jacy jesteście, to was zobowiązuje być dobrymi, bo gdy nastąpi kara co dasz Mi, czy dobro czy zło. Moi mali wynagradzajcie Moją miłość i kochajcie swego Boga. Ten dobry Bóg może wszystko zmienić. Od was zależy Ludu Boży, możecie wiele uczynić. Dokąd żyjecie -usłyszcie Mój głos.

20.03.2007 r. Częstochowa

Siostra Zofia : Kochana Moja Mateczko, przyjechałam do Ciebie aby Cię prosić o zdrowie i Wolną Ojczyznę. Zawierzam Ci Naród Polski.

Matka Boża : Ja, Matka Boża Częstochowska Królowa Polski daję wam dzieci poznać o zagrożeniu jakie zawisło nad Polską. Brak odpowiedzialności nad narodem, stajecie się coraz bardziej słabi, o ile się nie nawrócicie spotka was niewolnictwo i nędza. Kocham Naród Polski i bronię was przed karami ale czas jest wyznaczony do przemiany duchowej. Jest tylko jeden ratunek dla waszej ojczyzny - Intronizacja Jezusa na Króla Polski. W Nim jest cała nadzieja. Bądź chrześcijaninem takim, jakim powinieneś być. Ja, Matka Boża ostrzegam was wracajcie póki czas, bądźcie przygotowani duchowo i pojednani z Bogiem


27.01.2008 r.

12.04.2008 r.


Mówi Matka Boża: Córko Moja, tak wiele wycierpiałam, kiedy Mój Syn szedł na ukrzyżowanie. Dziś patrzę na Niego, Serce Moje krwawi, że narody nie doceniły Jego ofiary. Gniew Boży się wzmaga a Ja już nie mogę powstrzymać go. Ten dzień będzie straszny a Moje Matczyne Serce miecz boleści przeszyje. Widzisz córko jak świat upada w nieprawości. A gdzie są obrońcy wiary w Jezusa Chrystusa? Żyj cię tak dalej Ludu Boży bez Boga. To wy skazujecie świat na zagładę. A teraz dzieci Mojego Najświętszego Serca bądźcie przy Mnie. Ja was obronię. Walczcie o każdą duszę zagubioną. Błogosławię was miłe dzieci Mego Serca. Amen.
28.04.2008 r.
Mówi siostra Zofia : Matko Boża daj nam poznać jak Ci pomagać.

Mówi Matka Boża: Córko, bądź spokojna. Ja wami jako Małymi Rycerzami M.S.J pokieruję. Wielkie zadanie przed wami, tylko proszę jako Matka wasza, abyście nie zwątpili, że jesteście wybrani przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Wszelkie przeszkody staną przed wami. Pokonacie je wraz ze Mną. Módlcie się wiele za kapłanów, aby zagrodzić dostęp złu do nich. Każda parafia niech się modli za nich, aby byli dobrymi, świętymi kapłanami. Atak wielki jest na duchowieństwo, pomóżcie im, bo to są Moje dzieci, których powołał Mój Syn. Drogie dzieci, chwyćcie za Różaniec, aby świat nie uległ zagładzie. Wiele będzie kataklizmów, katastrof. Pomyślcie Moje dzieci, że będą ginąć ludzie bez pojednania z Bogiem.

Daję wam łaskę na modlitwy: 3 Zdrowaś Maryjo za grzeszne dusze konające na całym świecie, bo kiedy wezwiecie Mnie Matkę Bożą i waszą- one nie zginą.


- Orędzia z książki " U źródeł Bożego Miłosierdzia" - Tom II autorki Zofii Grochowskiej - założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

prorocykatolik.pl/Odezwa-Kr%C3%B3…
Anieobecny
Dajcie mi armię ludzi z Różańcem,
a wygram każdą wojnę...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
4865
,, Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza broń przeciwko złu.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Jestem Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, Bóg dał Mi władzę i moc nad tym Narodem.
Całe piekło zeszło aby zniewolić Naród Polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią wszelkiego zła. Czas już dojrzał.
Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza słabość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na …
More
''(...)Jestem Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, Bóg dał Mi władzę i moc nad tym Narodem.
Całe piekło zeszło aby zniewolić Naród Polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią wszelkiego zła. Czas już dojrzał.
Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza słabość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na fundamentach Chrystusa a na kłamstwie i obłudzie, odeszliście z dróg Mojego Syna, weszliście na drogę kłamstwa, a kłamstwo to szatan. Gdy zacznie się dziać wielkie odstępstwo od Boga, to już nie będzie odwołania. Ludu - wróć do Boga abyś nie popadł w ręce zagniewanego Boga, bo klęski i żywioły będą zmiatać dużą część świata. Dzieci Moje módlcie się, pomagajcie Mi aby ratować świat od zagłady. Tylko wy, Moje dzieci powstrzymujecie Gniew Boży.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Matka Boża: Wiedz córko, że Kościół miał być atakowany od wewnątrz. W Piśmie Św. jest wszystko objawione co będzie się dziać w tych czasach ostatecznych. Biada tym, którzy ulegną nieprawości i dadzą się uwieść. Jeden jest Bóg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, które ludzie wypaczyli i zaakceptowali co złe i niemiłe Bogu. Bóg czeka czy lud się opamięta. Wdarły się wilki do owczarni …More
''(...)Matka Boża: Wiedz córko, że Kościół miał być atakowany od wewnątrz. W Piśmie Św. jest wszystko objawione co będzie się dziać w tych czasach ostatecznych. Biada tym, którzy ulegną nieprawości i dadzą się uwieść. Jeden jest Bóg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, które ludzie wypaczyli i zaakceptowali co złe i niemiłe Bogu. Bóg czeka czy lud się opamięta. Wdarły się wilki do owczarni Mego Syna. Wy dzieci Mojej miłości nie lękajcie się, jesteście wybrani do tego dzieła. Mali rycerze Miłosiernego Serca Jezusa bądźcie dobrymi rycerzami. Ja was znam jacy jesteście, to was zobowiązuje być dobrymi, bo gdy nastąpi kara co dasz Mi, czy dobro czy zło. Moi mali wynagradzajcie Moją miłość i kochajcie swego Boga. Ten dobry Bóg może wszystko zmienić. Od was zależy Ludu Boży, możecie wiele uczynić. Dokąd żyjecie -usłyszcie Mój głos.(...)''
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
17.01.2006 r. Mówi Matka Boża
Dzieci Moje musicie znać, że ten czas jest ostateczny i trzeba trwać niezmiennie przy Bogu. Jedna mała wątpliwość i już szatan pracuje na twoją zgubę człowiecze. Proszę was dzieci, bądźcie gorące w miłości do Boga, bo letni człowiek nie jest miły Bogu, bo przez swoją letniość staje na rozdrożu i nie wie do kogo należy i jaką drogą ma iść. Sam sobie wybiera drogę …More
17.01.2006 r. Mówi Matka Boża
Dzieci Moje musicie znać, że ten czas jest ostateczny i trzeba trwać niezmiennie przy Bogu. Jedna mała wątpliwość i już szatan pracuje na twoją zgubę człowiecze. Proszę was dzieci, bądźcie gorące w miłości do Boga, bo letni człowiek nie jest miły Bogu, bo przez swoją letniość staje na rozdrożu i nie wie do kogo należy i jaką drogą ma iść. Sam sobie wybiera drogę która jemu pasuje, sam sobie wystarcza i nikogo nie potrzebuje. Ja, Matka Boża dałam wam poznać człowieka, który żyje dla chwały Bożej i z miłością wypełnia wolę Bożą. Taki człowiek ma tylko nadzieję w Bogu, a człowiek, który odrzuca Boga wystarcza sam sobie, nie ma żadnej nadziei i jej nie rozważa. Co się z nim stanie? Dzieci Moje powinniście wiedzieć kiedy źle się dzieje. Macie Matkę pośredniczkę pomiędzy Mną a Bogiem. Matka Boża nie jest głucha na wołanie dziecka o pomoc. Jestem i staram się zaradzić w potrzebach. Dzieci módlcie się i proście swoją Matkę o pomoc wszystkich potrzebach. Oto jestem i czekam na waszą miłość i wezwania. Amen.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
3.03.2013 – Orędzie nr 719 – Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane.
…Te biedne dusze, które nie wierzą, że w tych Orędziach mówię prawdę, muszą zapytać siebie w ten sposób. Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, …More
3.03.2013 – Orędzie nr 719 – Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane.

…Te biedne dusze, które nie wierzą, że w tych Orędziach mówię prawdę, muszą zapytać siebie w ten sposób. Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki przebiegłym sposobom? Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas, kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość – to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam unikać Prawdy…
,,Kościół Katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii.''