"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej

"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej 11.01.2005 r. Jasna Góra. Siostra Zofia Grochowska modli się do Matki Bożej : Matuchno Przenajświętsza oto jestem i …More
"Obudź się Polsko bo Król na was czeka"- Orędzia z książki Zofii Grochowskiej
11.01.2005 r. Jasna Góra.
Siostra Zofia Grochowska modli się do Matki Bożej :
Matuchno Przenajświętsza oto jestem i zawierzam Ci wszystkie sprawy Kościoła, Polski i Małych Rycerzy MSJ, abyś nam wskazała drogę do swego Syna Jezusa Chrystusa.
Mówi Matka Boża: Córko Moja Ja, Matka Boża Częstochowska i Królowa Polski dam wam poznać że jestem Nią. Wiele mocarzy tej ziemi poskromiłam i teraz też uczynię to samo z tymi, co zawładnęli Polską i niszczą ją. Dzieci Mego Królestwa wybił dzwon dla tych, co czynili zło a nie pokładali ufności w pomocy Bożej. Polsko wróć pod Krzyż Mego Syna, to jest zwycięstwo nad złymi mocami.
Idą straszne dni dla Polski, ale wy, dzieci przyjdźcie pod Mój sztandar dwóch Serc - Jezusa i Maryi. To jest wasze schronienie i wolność dla Polski. Bóg dał Mi Polskę abym wraz z wami dzieci Mej miłości odniosła zwycięstwo przez Moją miłość do was. Bądźcie przy Moim Sercu waszymi sercami i myślami i …
More
Anieobecny
Dajcie mi armię ludzi z Różańcem,
a wygram każdą wojnę...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
4865
,, Dzieci Narodu Polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec Św., to jest wasza broń przeciwko złu.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Jestem Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, Bóg dał Mi władzę i moc nad tym Narodem.
Całe piekło zeszło aby zniewolić Naród Polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią wszelkiego zła. Czas już dojrzał.
Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza słabość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na …
More
''(...)Jestem Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, Bóg dał Mi władzę i moc nad tym Narodem.
Całe piekło zeszło aby zniewolić Naród Polski. Wielkie spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią wszelkiego zła. Czas już dojrzał.
Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza słabość stanie się nicością. Nie budowaliście swojego życia na fundamentach Chrystusa a na kłamstwie i obłudzie, odeszliście z dróg Mojego Syna, weszliście na drogę kłamstwa, a kłamstwo to szatan. Gdy zacznie się dziać wielkie odstępstwo od Boga, to już nie będzie odwołania. Ludu - wróć do Boga abyś nie popadł w ręce zagniewanego Boga, bo klęski i żywioły będą zmiatać dużą część świata. Dzieci Moje módlcie się, pomagajcie Mi aby ratować świat od zagłady. Tylko wy, Moje dzieci powstrzymujecie Gniew Boży.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Matka Boża: Wiedz córko, że Kościół miał być atakowany od wewnątrz. W Piśmie Św. jest wszystko objawione co będzie się dziać w tych czasach ostatecznych. Biada tym, którzy ulegną nieprawości i dadzą się uwieść. Jeden jest Bóg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, które ludzie wypaczyli i zaakceptowali co złe i niemiłe Bogu. Bóg czeka czy lud się opamięta. Wdarły się wilki do owczarni …More
''(...)Matka Boża: Wiedz córko, że Kościół miał być atakowany od wewnątrz. W Piśmie Św. jest wszystko objawione co będzie się dziać w tych czasach ostatecznych. Biada tym, którzy ulegną nieprawości i dadzą się uwieść. Jeden jest Bóg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, które ludzie wypaczyli i zaakceptowali co złe i niemiłe Bogu. Bóg czeka czy lud się opamięta. Wdarły się wilki do owczarni Mego Syna. Wy dzieci Mojej miłości nie lękajcie się, jesteście wybrani do tego dzieła. Mali rycerze Miłosiernego Serca Jezusa bądźcie dobrymi rycerzami. Ja was znam jacy jesteście, to was zobowiązuje być dobrymi, bo gdy nastąpi kara co dasz Mi, czy dobro czy zło. Moi mali wynagradzajcie Moją miłość i kochajcie swego Boga. Ten dobry Bóg może wszystko zmienić. Od was zależy Ludu Boży, możecie wiele uczynić. Dokąd żyjecie -usłyszcie Mój głos.(...)''
2 more comments from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
17.01.2006 r. Mówi Matka Boża
Dzieci Moje musicie znać, że ten czas jest ostateczny i trzeba trwać niezmiennie przy Bogu. Jedna mała wątpliwość i już szatan pracuje na twoją zgubę człowiecze. Proszę was dzieci, bądźcie gorące w miłości do Boga, bo letni człowiek nie jest miły Bogu, bo przez swoją letniość staje na rozdrożu i nie wie do kogo należy i jaką drogą ma iść. Sam sobie wybiera drogę …More
17.01.2006 r. Mówi Matka Boża
Dzieci Moje musicie znać, że ten czas jest ostateczny i trzeba trwać niezmiennie przy Bogu. Jedna mała wątpliwość i już szatan pracuje na twoją zgubę człowiecze. Proszę was dzieci, bądźcie gorące w miłości do Boga, bo letni człowiek nie jest miły Bogu, bo przez swoją letniość staje na rozdrożu i nie wie do kogo należy i jaką drogą ma iść. Sam sobie wybiera drogę która jemu pasuje, sam sobie wystarcza i nikogo nie potrzebuje. Ja, Matka Boża dałam wam poznać człowieka, który żyje dla chwały Bożej i z miłością wypełnia wolę Bożą. Taki człowiek ma tylko nadzieję w Bogu, a człowiek, który odrzuca Boga wystarcza sam sobie, nie ma żadnej nadziei i jej nie rozważa. Co się z nim stanie? Dzieci Moje powinniście wiedzieć kiedy źle się dzieje. Macie Matkę pośredniczkę pomiędzy Mną a Bogiem. Matka Boża nie jest głucha na wołanie dziecka o pomoc. Jestem i staram się zaradzić w potrzebach. Dzieci módlcie się i proście swoją Matkę o pomoc wszystkich potrzebach. Oto jestem i czekam na waszą miłość i wezwania. Amen.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
3.03.2013 – Orędzie nr 719 – Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane.
…Te biedne dusze, które nie wierzą, że w tych Orędziach mówię prawdę, muszą zapytać siebie w ten sposób. Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, …More
3.03.2013 – Orędzie nr 719 – Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane.

…Te biedne dusze, które nie wierzą, że w tych Orędziach mówię prawdę, muszą zapytać siebie w ten sposób. Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki przebiegłym sposobom? Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas, kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość – to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam unikać Prawdy…
,,Kościół Katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii.''