Clicks1.1K

Informování katolické veřejnosti o likvidační kampani metropolity Kirilla a masmédií proti schiigumenu Sergejovi

Vážení katoličtí křesťané, jistě hledáte pravdu a usilujete o spásu své duše. Mnozí z vás jste se už možná dozvěděli či brzy dozvíte zkreslené informace očerňující schiigumena Sredneuralského …More
Vážení katoličtí křesťané,
jistě hledáte pravdu a usilujete o spásu své duše. Mnozí z vás jste se už možná dozvěděli či brzy dozvíte zkreslené informace očerňující schiigumena Sredneuralského monastýru v Rusku, Sergeje (Romanova).

Kdo a proč ho očerňuje a usiluje o jeho morální likvidaci? Jsou to ti lidé v církvi, kteří se zaprodali lži, a prosazují globalizační program spojený s vakcinací, čipizací a redukcí lidstva. Mezi ně patří na prvním místě patriarcha Kirill (Gunďajev), na něhož Byzantský katolický patriarchát už dříve zveřejnil anathemu za zradu Krista a evangelia (Gal 1,8-9).

Zveřejnili jsme anathemu i na papeže apostatu, a to v autoritě apoštolské a prorocké (Ef 2,20). Patriarcha Kyrill má stejného ducha apostaze a spolupráce s globalizační strukturou jako jekatěrinburský metropolita Kirill (Nakonečnyj). Schiigumen Sergej na ně vynesl anathemu – prokletí – a vyzval jak patriarchu Kirilla, tak i jeho nejbližšího spolupracovníka metropolitu Hilariona i metropolitu jekatěrinburského Kirilla, aby opustili církevní úřady.

o. Sergej: „Pod tlakem bezbožeckých vlád naše duchovní vedení spolu s předchůdci antikrista zavírá chrámy a odvolává se na pseudopandemii. Maskuje tím svou malodušnost a zbabělost. Navrhuje Božímu lidu, aby komunikoval s Bohem online. Navrhuji: Ty, kteří trpí stařeckou demencí, stařeckou pandemií, duchovním malomocenstvím, kteří nabízejí ruskému národu samoizolaci, zapomenout na Boha, rouhat se Bohu, zakazují chodit do chrámů, vystěhovat buď do republiky Birobidžan nebo na ostrov Martinik. Jakmile se to stane, v Rusku okamžitě skončí neexistující koronavirová epidemie. Kdo se odvážil zavřít chrámy, ať je proklet on i celý jeho rod.“

Umělou karanténu v Rusku zahájil patriarcha Kirill. Pro sloužení svaté liturgie vydal opatření, kterými přikázal zneuctívat Tělo a Krev Páně. Zavřel chrámy a nedovolil je otevřít ani v čase Velikonoc. Hrozil tvrdými sankcemi a církevními soudy všem kněžím, kteří by chrámy lidem otevřeli.

Schiigumen Sergej má v Rusku velkou autoritu. Jezdí za ním vysoce postavené osoby, vojáci, policisté, patrioti... Je přijímán jako pravdivý vzor pravoslavného mnicha a duchovního starce. Účinně se zastává církve, kterou patriarcha Kirill jako heretik a apostata likviduje. Otec Sergej neohroženě odhalil, co přináší globalizace pod rouškou koronaviru.

o. Sergej: „Budou vám předkládat vakcinaci. Ve vakcíně budou čipy, pro masy budou smrtelné. Dnes probíhá testování, to znamená infikování vedení armády, námořnictva, FSB.“

Schiigumen Sergej už dříve otevřeně upozorňoval na redukční program židozednářských elit. Jasně ukázal i na hrozbu nových technologií, které skrze internet mění myšlení a způsobují otrocké závislosti. Postavil se proti vážnému nebezpečí digitální identifikace obyvatelstva. Odmaskoval cíl koronapsychózy, kterým je vakcinace a čipizace. Varoval, že prvními oběťmi se mají stát vojáci, policie a silové složky:

o. Sergej: „Dokud je čas, vystupte proti ďábelskému zákonu, který byl přijat 17. dubna tohoto roku o čipizaci obyvatel. V první řadě dají čipy silovým složkám, policii, FSB, národní gardě, armádě, námořnictvu, a lidé se stanou běsy v těle. Bohu se nikdo vysmívat nebude! My jsme Rusové! S námi je Bůh! Pravoslavný Král je uprostřed nás. Našemu Bohu ať je sláva nyní i vždycky až na věky věků. Amen.“

Za schiigumenem Sergejem stojí zdravé jádro nejen ruské pravoslavné církve, ale i národa. Heretická struktura pod patriarchou Kirillem si uvědomuje vlastní ohrožení, a proto chce prorocký hlas zlikvidovat. Špinavou práci – zabíjení proroka – vzal na sebe jekatěrinburský metropolita Kirill. Farizejsky manipuluje církevními kánony, kterými chce otce Sergeje donutit, aby zradil Krista a podřídil se jemu, odpadlíku a Jidáši, vrahovi lidských duší. Od Kirilla jako heretika a apostaty odešla Boží blahodať a vztahuje se na něj i na jemu podobné výrok sv. Basila Velkého: „Kupčí s Kristem a já nepokládám za biskupa nikoho, kdo přijal svěcení z těchto nečestných rukou... Utíkáme od nich – heretiků – a vrháme na ně anathemu...“

Církevní kánony a pravidla stanovili svatí a pravověrní biskupové. Mají sloužit k ochraně pokladu víry a Ducha Kristova (Ř 8,9) proti heretikům a zrádcům Krista, a ne k likvidaci proroků, kteří církev chrání! Otec Sergej podává odvážně lék k záchraně, a to nejenom pravoslavné církve, ale i ruského národa. Jasně ukazuje na reálné nebezpečí a nutnost jednat, dokud je čas.

o. Sergej: „Nastal čas vyznavačů. Vyznavač je stálý, a když je to nutné, až na smrt.“

V této krizové chvíli metropolita Kirill usiluje o morální likvidaci tohoto Kristova svědka, a tím odnímá záchranný prostředek ruské církvi i národu. Zároveň tím plně otvírá dveře církevní globalizaci, která přeměňuje církev Kristovu v nevěstku antikrista, a to vše skrytě a po etapách.

Prokletí za tento odpad se postupně přenáší i na celý ruský národ. Konkrétním projevem prokletí je připravovaná vakcinace a čipizace, tedy programovaná sebevražda. Tuto cestu apostaze skrytě, v jednotě s patriarchou Kirillem, prosazuje i metropolita jekatěrinburský Kirill.

Snaha o likvidaci prorockého hlasu je nejen zločinem proti schiigumenovi Sergejovi, ale jde o odstranění bariéry k vnitřní likvidaci pravoslavné církve a k jejímu přechodu do antikristovy církve New Age. Dnes takový přechod reprezentuje papež Bergoglio s démonem Pačamamou a s homosexualismem. Současný ekumenismus s odpadlým Vatikánem je zradou Krista a evangelia.

Intelektuální pravoslavná veřejnost zastává názor, že v tomto sporu má výrazně pravdu stařec Sergej, který zde představuje Krista, zatímco apostatické vedení církve veleradu. Hovoří se už o možném schizmatu. Jeho hlavními viníky budou Jidášové na nejvyšších místech v církvi. Pokud by se jim otec Sergej takzvaně pokorně podřídil, zradil by tím Krista a zmařil Boží plán k záchraně. Řešením, jak předejít schizmatu je, aby národ přinutil k odstoupení zrádné hierarchy.

o. Sergej: „Narušili apoštolská pravidla, která říkají: ‚Ti, kdo přestupují tato pravidla, budou potrestáni, a to i vyloučením z církve.‘ Patriarcha Kirill, metropolité Hilarion a Kirill i mnozí jiní jsou povinni rezignovat na svůj úřad, než dojde k církevnímu soudu. Pište do církevních soudů, aby je přitáhli k odpovědnosti. Já je do rozsudku církevního soudu nebudu v liturgii zmiňovat. Do rozsudku církevního soudu budu zmiňovat jen pravověrné patriarchy a hierarchy – v RPC takoví jsou – kteří výrazně bránili dogmata pravoslavné víry.“

V této kritické době tzv. koronapsychózy a programování vakcinace a čipizace, kdy jde nejen o ztrátu víry, ale i o ztrátu života, je třeba, aby se pravoslavní věřící upřímně modlili, aby věrní biskupové a kněží měli sílu se oddělit od jidášského patriarchy a jeho nohsleda v Jekatěrinburgu. O těchto apostatech platí: „Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojeni za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla. Tedy není nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.“ (2Kor 11,13-14)

Čest všem pravoslavným biskupům, kteří nejsou v duchovní jednotě s apostatickým patriarchou Kirillem. Jistý biskup nahrál v době koronaviru video-výzvu, aby všichni přišli na Velikonoce do chrámu, řekl: „Není třeba se tolik bát. Nakonec nás stejně do chrámu přinesou, ale lépe je ještě přijít do chrámu po svých. Tady, v chrámu, je právě vítězství nad smrtí! A my se k tomuto vítězství nad smrtí tady, v chrámu, připojujeme.“

Stejného ducha mají i moldavští biskupové, kteří se v této kritické době postavili za svěřené stádo a vyzvali prezidenta a vládu, aby zakázali povinnou vakcinaci. Tito biskupové ukázali i na nebezpečí čipizace, 5G a celého systému, který vede k redukci lidstva. Podobně to v Rusku vyjádřil schiigumen Sergej.

o. Sergej: „Vyjděte do ulic. Všechny nezatknou. Postavte se za svou budoucnost. Hlas národu – hněv Boží. Je těžké pochopit vaši zločinnou lhostejnost k sobě i k vašim dětem. Koho se bojíte? Armádo, námořnictvo, silové složky, komu jste skládali přísahu? Vlasti, anebo hrstce satanistů? Nyní dobrovolně sloužíte sluhům antikrista.“

Protože masmédia už začala papouškovat očernění, které si vyfantazírovala jistá prodejná žurnalistka, uvádíme velmi krátce životopis otce Sergeje:

Otec Sergej se narodil v roce 1955, absolvoval vysokou školu ministerstva vnitra (MV) v Moskvě. Po jejím ukončení se stal důstojníkem MV. V polovině 80. let, už v době Andropova, došlo ke konfliktu ve vládě mezi ministerstvem vnitra a KGB. Otec Sergej se stal obětí záhadné havárie, při níž zahynul jeden z pasažérů a on prodělal klinickou smrt. Když se uzdravil, na soudu v roce 1985 mu kromě viny za havárii a následnou smrt spolucestujícího, absurdně připsali ještě krádež státního majetku. Byl odsouzen na čtyři roky. Ti však, kteří měli zájem o jeho odstranění, se postarali, že za rok byl další soud. A ten už zfabrikovali tak, že byl odsouzen na 13 let. Současná uplacená mediální kampaň se pokrytecky odvolává na dokumenty z tohoto druhého soudu, které jsou uložené na MV. Jenže to jsou dokumenty z monstrprocesu, který spáchal justiční zločin. V té době s ním byly ve výkonu trestu i jiné vysoce postavené osobnosti z řad policie. Otec Sergej byl záměrně držen v takových podmínkách, aby se z vězení už nevrátil. A právě tehdy dostal od Boha milost obrácení a rozhodl se cele sloužit Bohu. Poslední roky výkonu trestu pracoval na nucených pracích na stavbě chrámu přímo na území trestní zóny. Písemně pak požádal o jeho vysvěcení patriarchu Alexeje II. Patriarcha tam s ním vešel do osobního kontaktu a vybídl ho, aby se stal mnichem a knězem. Po ukončení trestu vstoupil do kláštera, vystudoval moskevskou bohosloveckou akademii a stal se igumenem v klášteře. Na příkaz patriarchy Alexeje byl vysvěcen i na kněze. Sredneuralský ženský monastýr začal budovat před 18 lety. V současnosti v něm žije 523 osob.

Monastýr, který byl vystaven tvrdému tlaku a nevzdal se, dává otec Sergej za příklad, aby i lidé podobně bránili svou zem.

o. Sergej: „500 sester, s otci i bratry, mými duchovními dětmi, nevydali monastýr na pospas chazarskému chanátu. Proč my všichni nemůžeme ochránit naši pravoslavnou zem, dům Přesvaté Bohorodičky, pod jejímž ochranným pláštěm se nacházíme, před fašisty, okupací, která zotročuje ruský národ i druhé národy?“

Kdo se už někdy postavil odvážně za pravdu, dobře ví, jak ostrý duchovní boj pak následuje. Zažili jsme zkušenost, co dokáže udělat zločinný žurnalista s veřejností. Na Ukrajině se naše monastýry oddělily od vládnoucí heretické církevní hierarchie. Ta si najala masmédia a opakovaně vydávala očerňující články a pořady s cílem morální likvidace. Všechny články a pořady o nás byly založeny na nejstupidnější lži, ale byly podány tak hororově, že vyvolaly proti našim monastýrům vlny nenávisti. Tato kampaň měla svůj cíl. Najatá banda naházela v noci na monastýr sester více než 20 koktejlů Molotova, a jen zázrakem sestry neshořely. Když přivolaly záchranku a zdravotníci zjistili, že to jsou ty sestry, proti kterým masmédia poštvala veřejnost, nechtěli už sestry ošetřit.

Masmédia, která prosazují koronavirus, mají za cíl vykopat masový hrob celým národům. Otec Sergej se proti tomuto hadovi odvážně postavil. Co od nich může čekat? Šokem pro běžného člověka ale je, že za očerňující kampaní stojí zrádná církevní hierarchie a ti, kteří prodali své svědomí i národ.

Otec Sergej varuje: jestliže my, kněží a řeholníci, nebudeme v této době hlásat pravdu a varovat lid před nebezpečím, které je spojeno s globálním sebezničením, jak obstojíme před Božím soudem?

o. Sergej: „Obracím se na armádu a námořnictvo, na všechny silové složky v Rusku: Copak se mezi vámi nenajde muž podobný maršálovi Georgiji Žukovovi, Borisu Šapošnikovovi, který na sebe vezme břímě odrubat hlavu této satanské hydře? Vyzývám národ k osvobození od židozednářského jha v Rusku.“

Atmosféru s koronavirem s cílem vakcinace a čipizace vytvořil duch lži a smrti. Duchovní boj zasahuje každého z nás. Proto hodina modlitby denně a půst ve středu a v pátek ať je naše minimum jako vklad pro Boží vítězství.

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

26. 6. 2020