Ján Jánošík
11.6K

Prišla hodina mojej Spravodlivosti!!!

Čas posledného Exodu je medzi vami... Voda oceánov a vzduch budú kričať jedným hlasom a južná os Zeme bude prevrátená, sever sa stane juhom a juh severom Sobota 18. septembra – Posolstvo nášho …More
Čas posledného Exodu je medzi vami... Voda oceánov a vzduch budú kričať jedným hlasom a južná os Zeme bude prevrátená, sever sa stane juhom a juh severom
Sobota 18. septembra – Posolstvo nášho Najsvätejšieho Otca Juliánovi Sotoovi, učeníkovi – Caborca Sonora, Mexiko.
Prišla hodina mojej spravodlivosti
„Toto je Jahve, Večný Otec, ktorý ťa miluje večným milosrdenstvom.
Moja Spravodlivosť už zasahuje všetky národy, rasy, kmene a jazyky Zeme; čas mojej spravodlivosti je v tejto neveriackej a rebelujúcej generácii.
Moja vernosť môjmu stvoreniu človeku vám prináša pokoj a šťastie, ó áno!... všetkým tým, ktorí sú verní, ktorí milujú Pravdu a ktorí Mi vzdávajú úctu a slávu klaňajúc sa predo Mnou s pokorou.
Pamätaj na Moje stvorenie, si človek, Moje stvorenie, dal som ti s milosrdnou láskou Život a Krv Môjho Božského Syna, ktorý je so Mnou Jedno.
Moji anjeli, zbor cherubov a serafov, žijú na tróne predo mnou. Anjeli a sily, tróny, cnosti a nadvlády, neustále chvália moje meno! Ó, nebeská a božská …More
Ján Jánošík