Clicks132
vi.news

Vatican thuê một công ty giàu có nhằm thúc đẩy lý tưởng đồng tính

Vatican đã thuê công ty công nghệ Ireland Accenture để thiết kế và vận hành vaticannews.va.

Accenture định nghĩa mình là "một nhà lãnh đạo tự hào trong việc hỗ trợ cộng đồng LGBT". Người ta tự hỏi liệu Vatican có tự xem mình là một phần của việc đó. Theo 'Global Diversity List', công ty đó nằm trong số "10 mạng lưới hàng đầu với nhân viên LGBT". Nó cũng tài trợ cho nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy ý thức hệ đồng tính.

Chủ tịch Truyền thông Vatican, Đức ông Dario Viganò, đã cố gắng biện minh bằng cách gọi phần mềm mà ông mua từ Accenture là "thứ vô tri", tuy nhiên, tiền của Vatican vẫn chảy đến một công ty chủ động thúc đẩy tội lỗi. Tất cả điều này, Vatican gọi là "cải cách".

#newsXbkyblgupa