V.R.S.
Gdzieś tak z dziesięć lat temu G. Braun jeszcze jako "reżyser - gawędziarz" wygłosił prelekcję na temat: monopolowa noc listopadowa (1830). Padła tam, mająca oparcie w historii (wtedy na kanwie polityki władz Królestwa Polskiego - Kongresówki ) refleksja, której ponowne ziszczenie się w wielkiej skali obserwujemy od kilku lat : nikt chyba nie jest w stanie tak obrzydzić Polakom własnego państwa …More
Gdzieś tak z dziesięć lat temu G. Braun jeszcze jako "reżyser - gawędziarz" wygłosił prelekcję na temat: monopolowa noc listopadowa (1830). Padła tam, mająca oparcie w historii (wtedy na kanwie polityki władz Królestwa Polskiego - Kongresówki ) refleksja, której ponowne ziszczenie się w wielkiej skali obserwujemy od kilku lat : nikt chyba nie jest w stanie tak obrzydzić Polakom własnego państwa jak lokalna władza.