Ak človek túži po dokonalosti a chce ju dosiahnuť skrz askézu, tak už hneď na začiatku ide zlou cestou, lebo môže naraziť na pýchu, ktorá ho môže zničiť.
Totiž dokonalosť a perfekcionizmus majú spoločnú veľmi tenkú stenu, a tak z dokonalosti môže človek aj nebadane skĺznuť do perfekcionizmu...
(...)
Mnohí svätí žili asketickým životom, ale nebola u nich túžba po dokonalosti, ale túžba po svätosti …More
Ak človek túži po dokonalosti a chce ju dosiahnuť skrz askézu, tak už hneď na začiatku ide zlou cestou, lebo môže naraziť na pýchu, ktorá ho môže zničiť.

Totiž dokonalosť a perfekcionizmus majú spoločnú veľmi tenkú stenu, a tak z dokonalosti môže človek aj nebadane skĺznuť do perfekcionizmu...
(...)
Mnohí svätí žili asketickým životom, ale nebola u nich túžba po dokonalosti, ale túžba po svätosti, po stretnutí sa s Pánom, po jeho nasledovaní...

#bratflorian #pustovna #askeza #dokonalost #stefankamensky #mnich #frantiskan

Pustovník Florián / Ak chceme dosiahnuť dokonalosť cez askézu, sme od začiatku na zlej ceste

Asketický spôsob života môžu viesť aj ľudia vo svete. Ale musia ísť na to ináč ako mnísi, hovorí pustovník …