Królowanie Chrystusa na wieki
Przechodzimy na post o chlebie i wodzie !
Takie jest żądanie Maryi z objawień w Garabandal.