Clicks824
csk.news
1

L'Osservatore Romano: Zrádcovská Církev Poskytuje Útočiště Pro Zrádce

Vatikánské vydání L'Osservatore Romano z Velkého Pátku, na prvních třech stránkách oslavuje, Jidáše Iscariotského, zrádce Kristova.

Andrea Monda, šéfredaktor L'Osservatore, na první stránce píše o “Jidáši a skandálu milosrdenství” vysvětlující, že chtěl "uctít" tu "nejtragičtější a znepokojující" postavu Evangelia.

Obrázek ukazuje nahého Krista, klánějícího se nad mrtvým Jidášem, který mu sloužil. Obraz byl namalován francouzským umělcem, který byl dojat Františkovou chválou Jidáše.

L'Osservatore také publikoval kázání modernistického Otce Primo Mazzolari (+1959), který odporuje Evangeliu tím, že Jidáši bylo "odpuštěno."

Text Katolického konvertity a fašisty Giovanni Papiniho (+1956) argumentuje, že Jidáš musel mít "lepší motiv" ke zrazení Krista, než pouze 30 stříbrných mincí.

Na závěr, je zde text italského autora Giuseppe Berta (+1978), fašisty, který se později považuje za anarchistu, který přišel s nápadem, Krist "vděčí" za své oslavování Jidáši.

Ve zdrojích relevantních pro církev, Krist říká o Jidáši "běda tomu muži, který zradil Syna Člověka" a "bylo by pro něj lepší pokud by se nenarodil" (Mt 26,24). Jan 13,27 vysvětluje, že “Satan vstoupil do Jidáše” a Jan 17:12 ho nazývá “synem zatracení.

#newsTpexhrddau

apredsasatoci
Každý oslavuje svojho boha.