47:31

Saint James, apostle, 2020

St. James, Apostle, 2020
Dana22