Clicks11
ms.news

Kardinal Marx Tidak Suka Frasa "CH Occident ", Lebih Gemar Perkataan "Ostracizing"

Frasa “Christian occident” tidak patut diguna kerana ia membawa maksud "mengecualikan yang lain", kata Kardinal Munich, Reinhard Marx ketika berucap di Berlin pada 10hb Januari.

Menurut agensi pemberitaan Bishop Jerman, KNA, Marx menunjukkan bahawa fahaman keagamaan dapat hidup secara harmoni dalam kawasan Eropah dan setiap agama mempunyai hak tuntutan kebenaran mereka [berkontradiksi antara satu sama lain].

Pada Mei 2018, Marx telah menyerang keputusan Negeri Bavarian Kerana mempamerkan tanda salib pada bangunan-bangunan awam.

Jika Marx ingin melahirkan frasa yang dapat menghubung-kaitkan orang yang terdiri daripada semua golongan sosial, maka dia harus menggunakan frasa "idiot" (Bodoh).

Gambar: Reinhard Marx, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsUgyjvuuyhs