01:19:24
Clicks500
Maja 21
"Muzyka całkowicie odebrała mi ciszę. Miejsce należne Bogu, oddałem szatanowi!" | Grzegorz Kasjaniuk