Clicks35
lt.news

Viganò: „Pranciškus nereagavo nė trupučio“

Kai jis buvo JAV nuncijus, arkivyskupas Viganò 2015 m. rugsėjo mėn. Pranciškui pasakė, kad tuo metu daugiau nei bet kada anksčiau katalikų buvo JAV administracijos nariai (Bidenas, Kerry, Pelosi), tačiau jie visi palaikė abortą ir už homoseksų pseudo santuoka, ir lyčių ideologiją.

Viganò sakė „MarcoTosatti.com“ (rugsėjo 14 d.), kad paklausė Pranciškaus, kaip tai paaiškinti, bet Pranciškus „nė trupučio nereagavo“.

Vigano nuomone, atsakomybė už šių save vadinančių katalikais politikų išdavystę tenka neištikimiems dvasininkams, kurie yra „pavergti modernistinei ideologijai“.

Jis mato glaudų ryšį tarp modernizmo dvasininkų sukilimo, vadovaujamo jėzuitų, ir katalikų kartų švietimo.

Šia prasme, Vigano nuomone, gili valstybė ir gili bažnyčia veikė kartu, siekdami destabilizuoti pilietinę ir bažnytinę tvarką.

Todėl Viganò nesistebi, kad Bergoglio politiniai prioritetai sutampa su Bideno prioritetais. Jis įvardija imigraciją, aplinkosaugą, lyčių ideologiją, šeimos iširimą ir globalizmą.

Pranciškaus oficialus „pasipriešinimas“ abortams ir homoseksinei vaikų indoktrinacijai Viganò nuomone yra „formalus“ ir „praktikoje nevykdomas“.

#newsNunvevufot