Clicks541
CÓRKA MARYI
11

JEZUS: Moja Armia powstanie razem w Chwale Boga, aby głosić prawdziwe Słowo Boże aż do ostatniego dnia

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 2 listopada 2014 roku, godz. 17.20

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, abyście wy wszyscy, Moi drodzy wyznawcy, ufali wszystkiemu, czego was uczyłem, i wszystkiemu, co wam teraz mówię, bo wszystkie Moje Plany są zgodne z Wolą Mojego Ojca Przedwiecznego. Nigdy nie powinniście się obawiać przyszłości, ponieważ wszystko jest w Jego świętych Dłoniach.

Ufajcie, a odnajdziecie pokój. Mój Plan zostanie ostatecznie zrealizowany i każde cierpienie zostanie pokonane, a wszelkie zło – usunięte. To jest czas, aby przyjąć Prawdę, choć może być ona przerażająca. Kiedy złożycie we Mnie całą swoją ufność, złagodzę wasze brzmię, a Moje Łaski napełnią was Moją Miłością, która przyniesie wam wielkie pocieszenie w tych przerażających czasach.

Przyjdę w czasie, gdy będziecie się tego najmniej spodziewali i do tego czasu musicie się modlić, modlić, modlić za tych, którzy Mnie nie znają, a także za tych, którzy Mnie znają, ale nie chcą uznać, Kim Ja Jestem.

Nadal wylewam na was Dar Pocieszyciela, aby być pewnym, że nie oddalicie się ode Mnie. Wszelkie Dary będą przekazywane tym, którzy kochają Mnie pokornymi i skruszonymi sercami. Jednak Moja Miłość nie dosięgnie tych dusz, które zdecydują, by oddawać Mi cześć na swoich własnych, błędnych warunkach. Ani też nie dotknie serc upartych dusz, które sądzą, że Mnie znają, ale których pycha zaślepia ich na Prawdę daną im od samego początku.

Prawda pochodzi od Boga. Prawda będzie żyć do końca czasu. Prawda wkrótce zostanie ujawniona w całości, a następnie przeszyje serca tych, którzy odrzucili Moją Dłoń Interwencji. Wtedy Moja Armia powstanie razem w Chwale Boga, aby głosić prawdziwe Słowo Boże aż do ostatniego dnia. Przyprowadzą ze sobą dusze pogan, którzy uświadomią sobie, że jest tylko jeden Bóg. To nie poganie Mnie nie przyjmą. Przeciwnie, będą to dusze chrześcijan, którzy otrzymali Prawdę, ale którzy popadną w poważny błąd. To za tymi duszami chrześcijan najbardziej tęsknię i to za nie proszę was o modlitwę w każdej godzinie dnia.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…czasie-gdy-bedziecie-sie-tego-najmniej-spodziewali
wordpress.com/…/02/i-will-come-at-a-time-when-you-least-expect-2/
CÓRKA MARYI
"Przyjdę w czasie, gdy będziecie się tego najmniej spodziewali i do tego czasu musicie się modlić, modlić, modlić za tych, którzy Mnie nie znają, a także za tych, którzy Mnie znają, ale nie chcą uznać, Kim Ja Jestem."