Clicks1.3K

SENIOŘI ZNAJÍ SKUTEČNOU REALITU O MINULOSTI PROTO JSOU NEŽÁDOUCÍ

Svědčím o tom, že jsme žili v době Československé STÁTNÍ socialistické republice, jak v peřince. 😇
Kdo chtěl chodit do kostela chodil. Chrámy byly plné, ale užitek nijaký. Ministrantů
habaděj, ale většina se stala velkými komunisty . Mše se sloužila latinsky, ke příjímání
chodila v Litovelském kostele, paní katechetka a jedna seniorka židovka 90letá.
V lavici si každý dělal co chtěl. Protože nerozuměli dění. Přišla období školní docházky,
ti jejichž rodiče byly komunisti, se i se 4kami dostali i na vysokou školu. Vnímala jsem
to jako nespravedlivost, ale přijímala pokorně. Vynikala jsem ve sportu/rychlostní
kanoistika/ měla jsem dovolenou 6 hod prac .dobu/kvůli trojfázovému treniku/
přitom mi dovolili studovat střední školu večerní. Po maturitě jsem pracovala jako
dílenský plánovač v Tesle v Litovli, potom jako zásobovač. Byly to nezapomenutelné
chvíle. Vzpomínám když se vyorávaly brambory či co jiné potřebovali zemědělci ,
tak byla ohlášená brigáda. Všichni do traktorů či náklaďáků a jelo se na pole,kde
jsme zažili legrace neskutečně. Přišlo- pražské jaro.- ten smysl mi unikl, měla jsem
jiné starosti. Co mě v té době oslovilo byly perverzní časopisy za okénky trafik,
pornografie/ fuj/ psalo se o tom jak v Praze se prodávají drogy, volně se mění
naše Koruny za západní měnu ect. A přišlel rok 1968 a s ním osvobozující armáda
spojených sil /Poláci, Maďaři, Jihoslovani, Rusové/ to bylo slávy. Ihned ty hanebné
časopisy zmizly i všechna demoralizace západu nás mladých/drogy, obchodování
s cizí měnou , pornografie, prostituce ect/ . Čas šel i s Ruskou armádou ,která zde zůstala.
V čase po 1968 kdy se vše vrátilo do doby před tím slavným pražským jarem, začaly
prověrky. Jelikož jsem se před soudruhy v práci netajila svým smýšlením, jak jsem ráda,
že znovu jsou zde Rusové, že bude pořádek a řád, tak to nesli nelibě, a při prověrkách
jsem neprošla prý působím protiideologicky. /to museli být trockisti jak hrom :-)/.......
Přeřadili mě do strojovny ke stroji. Za pár týdnů jsem odešla do Prahy. Pán Bůh o mě
věděl ALELUJA! Postaral se dokonale. U Saleziánů na Příkopech nabito, Džovany zpívali
a hráli do roztrhání, chodili jsem a zpívali nábožné písně. Bylo nám skvěle......každý
měl práci za povalečství bylo vězení bylo to bráno jako PŘÍŽIVNICTVÍ
! Výborně!
Pán mě nesmírně miloval a dával mi svým Duchem poznat i to špatné. Faráři saleziání
doporučovali jogu, že ty různé polohy umožňuji se lépe soustředit na modlitbu ect.
Mě však Bůh odkryl lež tuto saleziánskou, koncentrace musí přijít z nitra z našeho
ducha, z uklidnění duše, ne polohami............ 🤑
Čas šel dále , zpět na Valašsku, svatořečení Anežky České, s příslibem, že až bude sva-
tořečena bude v Čechách dobře
. Návštěva Říma při svatořečení/ to by bylo na knihu/
jen to vzpomenu, že mě zaujal člověk který se motal na jevišti s mikrofony a kolem JPII,
s dotazem na matku exministra zemědělství, bylo mi s rozzářeným obličejem sděleno,
že to je prof. Tomáš Halík , veliké eso pro dnešní dobu. 😤
Ovšem římským katolíkům to vše nestačilo. Lid měl práci, zdravotnictví zdarma, léky
jakbysmet, po operacích bezplatné lázně, poukazy na bezplatné rekreace z sk v cz
a naopak.ect, ect. Vlk kradinál nechal rozeslat do všech farností nákladné příručky ,
o Ráji na zemi, který bude v EU. Takový švindl, jen opravdu osvícení nešli k hlasování
pro tento neskuečný podvod jakým je EU a její amorální zákony
a příkazy.Žel toto
jsem neprokoukla, chodila jsem mezi františkány a tam byli také liberálové, kteří pěli
ódy a tak nás zmátli. Začalo předělávání Zpěvníku např. z písně Zdrávás Maria,
vynechali sloku "Pros za nás nyní dokud bojujeme, za spásu duše za svou víru svatou,
dej ať se z dobrých skutků radujeme ať přemáháme blud a zradu klatou, pomáhej
potřít nepřítele zlého oroduj za nás vždy u Syna svého
". Oni věděli co dělají už
tehdy to byli antikristi ti panáčci, šli proti našemu Spasiteli. Šag za šagom.
No a postupně Kat. noviny uveřejňovaly bludy a hereze ze západu. Ozývala jsem

se písemně ,v odpovědi bylo :to jsou názory západních teologů.
Co nám křesťanům dala EU???

Českou biskupskou konferenci,
😤 která se stala vlkem požírajícím ovce,

Pán Ježíš je však Vítěz ,Kristus zvítězí i proti těm zrádným panáčkům:
Boží slovo na den 23.4. A.D.2020
Myslím, že to postačí,
když ještě přidáme ty občanské pogromy. Kolik lidí bez práce, bez domovů, bez

vědomí Boha. Hrůza na světě.
😇 Kéž by se milosrdný Bůh smiloval nad národy Čechů,
Slováků, Ukrajinců, Bělorusů, Rusů a ostatních Slovanů a daroval nám v plnosti
Svého Svatého DUcha,abychom ožili pokáním a spojili se v pevně sevřený šik,
Svatým Duchem spojeným, k Boží vůli. Vždyť pohleďte co pro nás chystají: