pch24.pl

Koniec dyskryminacji katolików w USA. Sąd Najwyższy orzekł na korzyść Małych Sióstr Ubogich - …

fot. Joshua Roberts / Reuters Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że zgromadzenie zostanie wyłączone z obowiązku wykupu ubezpieczeń zdrowotn…
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.