Clicks1.1K
Anton Čulen
12

Krajina, ktorá má takmer najprísnejšie obmedzenia náboženského kultu – Slovensko

Krajina, ktorá má takmer najprísnejšie obmedzenia náboženského kultu – Slovensko.
„Dokonca aj náboženskí predstavitelia sa počas pandémie snažili viac skartovať akékoľvek náboženské vysvetlenie pandémie, ktoré považovali za príliš „náboženské“, ako keby Boh nemal nič spoločné s tým, čo sa deje okolo nás, ako keby pandémia bola v konečnom dôsledku len obyčajnou fatalitou, alebo výsledkom ľudských zlyhaní.“
Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“ Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine. (Mt 9,8-26)

Milovaní Bratia a Sestry!
Evanjelium dnešnej nedele kladie pred náš duchovný zrak prípad 2 ľudí, ktorí žiadajú od Ježiša zázrak. Prvá osoba je „popredným mužom“, ktorý žiada vzkriesenie mŕtvej dcéry. Druhá osoba je žena chorá na krvotok. Môžeme kontemplovať rozličnosť s akou pristupujú k Ježišovi.

Muž prichádza k Ježišovi s istou dávkou sebaistoty. Žena prichádza akoby len odzadu, ani sa neodvažuje priamo pred neho predstúpiť, uspokojilo by ju dotknúť sa len obruby Ježišových šiat. Verí, že už len tento skromný dotyk Ježišovho odevu ju uzdraví. Tradícia, spolu so sv. Augustínom predpokladá, že muž je Jairus, teda ide o udalosť o ktorej hovorí aj Marek a Lukáš. V poprednom mužovi, Jairusovi nachádzame zákonníka zo synagógy (Mk 5, 22).
Keby sme čítali danú kapitolu Evanjelia do konca, našli by sme v nej známy zázrak uzdravenia slepcov, ktorí ho prosia „Dávidovou modlitbou“ o uzdravenie a následný hodnotiaci súd farizejov – „Kniežaťom démonov vyháňa démonov“ (Mt 9, 34).

Toto záverečné prehlásenie farizejov nám pripomína, že Ježišove zázraky sú podriadené ich výkladu a že veľmi záleží na teologickom a filozofickom predpoklade, s ktorým k nim pristupujeme. [1]

Dnes, keď sú všetci viac vystrašení z nákazy COVID-19, ako smrteľným hriechom si musíme položiť aj my otázku, aké sú naše teologické a filozofické motivácie, s ktorými pristupujeme k vnímaniu sveta a diania okolo nás. Jeden z najrenomovanejších svetových teológov a sekretár medzinárodnej teologickej komisie vo Vatikáne P. Serge Bonino OP počas svojho kurzu o Božej prozreteľnosti prehlásil nasledovné:
„Dokonca aj náboženskí predstavitelia sa počas pandémie snažili viac skartovať akékoľvek náboženské vysvetlenie pandémie, ktoré považovali za príliš „náboženské“, ako keby Boh nemal nič spoločné s tým, čo sa deje okolo nás, ako keby pandémia bola v konečnom dôsledku len obyčajnou fatalitou, alebo výsledkom ľudských zlyhaní.“

Stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť, ale z rúk Stvoriteľa nevyšlo úplne dokončené. Je stvorené v stave napredovania („in statu viae“) ku konečnej dokonalosti, ktorú mu určil Boh a ktorú má ešte len dosiahnuť. Opatrenia, prostredníctvom ktorých Boh vedie svoje stvorenie k tejto dokonalosti, voláme Božia prozreteľnosť.

„Boh chráni a riadi svojou prozreteľnosťou všetko, čo stvoril, siaha mocne od jedného konca k druhému a všetko riadi najlepšie“ (Múd 8,1). „Všetko je obnažené a odkryté pred „jeho ,očami“ (Hebr 4,13), aj to, čo sa stane slobodným konaním tvorov.“ [2]

Ako sa pozeráme na dianie okolo nás my? Sme krajina, ktorá má tie najprísnejšie obmedzenia náboženského kultu (6 ľudí znamená, akoby boli v podstate zakázané) snáď v celej Európe (okrem Írska). Keď ideme do zahraničia, radi sa pýšime, že sme z toho katolíckeho Slovenska, ale položme si otázku: „Je ešte Slovensko katolícke?“

V dnešnom Evanjeliu vidíme, že ešte aj Farizeji uznávajú nadprirodzený pôvod zázraku, ktorý Ježiš vykonal, hoci ho mylne pripisujú démonom. Aj u nás sa zdá, že účasť na svätej omši považujeme podobne ako celú pandémiu mimo nadprirodzenú sféru. (Ne)interpretácie súčasnej situácie, ktoré čítame vyjadrujú obraz Boha, sediaceho kdesi hore na obláčiku. V podstate typický deizmus.

Napriek tomu, že už aj u nás je praktická myšlienka deizmu prítomná, krajiny, ktoré sú jej kolískou (vzhľadom na včerajšie rozhodnutie najvyššieho súdu, s výnimkou Francúzska) a teda Anglicko, či Nemecko a Rakúsko si nedovolili ako štáty obmedziť bohoslužby aj napriek veľmi prísnym opatreniam, keďže to považujú za zásah do náboženskej slobody.

Medzi veľmi náročné obdobia, porovnateľné s tým našim patrilo v Cirkvi nepochybne 14. storočie. Keď sa Sv. Katarína Sienská pýta Ježiša v Dialógu s Božskou prozreteľnosťou na príčinu zla a chaosu vo svete, Ježiš jej odpovedá, že kvôli „zlým pastierom sú zlé ovce“.

Zlých pastierov definuje Ježiš nasledovne:
„Nevzdávajú mi slávu a oni sa neusilujú o svätý a úprimný život, ani netúžia po spáse duší, a nemajú ani smäd po cnostiach. Následkom toho sú nespravodliví k im zvereným dušiam a ich blížnym, nenapravujú neresti, dokonca ako slepí nevidia, pretože majú prílišný strach znepáčiť sa stvoreniam. Tak ich nechávajú spať a ležať v ich chorobách. Takto si neuvedomujú, že túžbou zapáčiť sa ľuďom sa znepáčia mne“. [3]

Dejiny nás učia, že Cirkev prekvitala vtedy, keď vzrastala jej úcta k Ježišovi Kristovi v Eucharistii. Jedným z hlavných motívov konverzie veľkého anglického kardinála, svätého Johna Henryho Newmana bola práve Eucharistia. V jeho srdci horela k Ježišovi, podobne ako v prípade ženy z dnešného Evanjelia. Newman bol hlboko fascinovaný prítomnosťou Ježiša v Eucharistii. V liste priateľovi píše ohľadom spolužitia s Ježišom v Bohostánku nasledovné: „Neviem opísať úžasné, nepopierateľné pohodlie, že môžem byť v tom istom dome s Ním, ktorý liečil chorých a učil svojich učeníkov…“ [4]

Bratia a Sestry, našou odpoveďou na súčasnú krízu musí byť vzrast Úcty k Eucharistii, skrze dôstojné slávenie Najsvätejšej obety a vysluhovanie Eucharistie, ako aj jej Slávnostnému klaňaniu sa. Naša viera je okrem zjavených právd, miestom stretnutia sa s Touto Pravdou. Každý jeden z nás musí byť vo svojom srdci zasiahnutý a žasnúť nad skutočnosťou, že Ježiš je v Bohostánku, Ježiš, ktorý liečil chorých a vyučoval svojich učeníkov. A pri Ňom je vždy naša Nebeská Matka, Panna Mária. Ona nech nám vyprosí túto milosť.

[1] Daniel Harington SJ, Sacra Pagina, Mathew p.161
[2] KKC 302
[3] Santa Caterina da Siena, Il Dialogo della divina providenza, Ed. Cantagalli 2017, p. 194-195
[4] The Letters and Diaries of John Henry Newman, London: Thomas Nelson and Sons, 1961-72 xi.131

vdp. Ľubomír Urbančok
Homília z 8.11.2020

alianciazanedelu.sk/archiv/7481
tovika
Krása, nádhera! Deo gracias!
ľubica
ľubica
pripájam odpoved misionára o. R. Baleka z Ruska na otázku testovania ( adresovanú jednak veriacim ovciam naplašeným z odporúčania sa ísť testovať z úst neveriacich biskupov SR a jednak samotným hierrarchom v SR, provládnym biskupom i kňazom):

REAKCIA na porovnávanie 5.Božieho prikázania NEZABIJEŠ s odmietnutím spovede človeku, ktorý nemá test. Akoby vyššie stojí ochrana života človeka - kňaza, …More
pripájam odpoved misionára o. R. Baleka z Ruska na otázku testovania ( adresovanú jednak veriacim ovciam naplašeným z odporúčania sa ísť testovať z úst neveriacich biskupov SR a jednak samotným hierrarchom v SR, provládnym biskupom i kňazom):

REAKCIA na porovnávanie 5.Božieho prikázania NEZABIJEŠ s odmietnutím spovede človeku, ktorý nemá test. Akoby vyššie stojí ochrana života človeka - kňaza, než spása duše a možnosť ochrániť dušu pred večným zatratením.

Tak tu je moja ODPOVEĎ:
Nakaziť sa virusom neznamená 100%ne smrť - podľa dnešných štastistík na google je to doteraz 0,01% zo všetkých ľudí na zemi, ktorí zomreli na virus a len 2,5% ľudí zomrelo zo všetkých, ktorí boli nakazení a okolo 70% nakazených sa už uzdravilo. Ostatní sa liečia. Na Slovensku je situácia omnoho omnoho lepšia ako v celom svete - jedna z najlepších - veľmi málo ľudí zomrelo z tých, čo boli nakazení v porovnaní s inými krajinami, kde takúto prax odmietania spovede kvôli papierom z testovania bohu vďaka nezaviedli.
Takže prosím nešírte nezmysly a nebezpečnú paniku a hystériu okolo úmrtnosti na vírus. Ak je 0,01%ná možnosť že zomriem ako kňaz na vírus, ak príde ku mne ktokoľvek, o ktorom neviem, či je alebo nie je nakazený vírusom, je bezpredmetné baviť sa o 5 Božom prikázaní v porovnaní so smrťou duše človeka, ktorý môže zomrieť bez spovede.
Ak by bola pravdepodobnosť úmrtia na tento vírus 100%ná alebo aspon 50%ná - môžeme sa o tom baviť. No ak mám 99,99%nú istotu, že nakazenie vírusu prežijem, je absolútne hlúpe, zbabelé a bezpredmetné porovnávať večnú smrť duše so smrťou tela.
Pričom smrť tela je omnoho omnooooho menšie zlo ako večná smrť duše.
Prosím, skúste pozerať na oficiálne štatistiky nakazených a zomrelých na vírus na google google.com/…gbv=1&sei=M1-oX5ngBI7n-gSPlJBw
- proste si urobte vždy jednoduchý výpočet percent a nerozprávajte nepravdu, lož, otvorené klamstvá, akoby každý človek, o ktorom ani nevieme s istotou, že je nakazený, šíri smrť. Je to ponižujúce vašu ľudskú dôstojnosť a dôstojnosť každého človeka - jeho tela i duše, ktorá žiada o vzkriesenie duše zo smrteľného hriechu a odoprieť jej v spovedi len kvôli 0,01%nej možnosti úmrtia kňaza je absurdné a proti všetkým zákonom Cirkvi a Božím zákonom.
Ak už tak chceme ochranu, tak nech sa vytvoria v každej farnosti špeciálne presklené miestnosti na sv. spoveď - obe kabínky hermeticky izolované, prepojené len mikrofónmi, pretože aj kňaz môže nakaziť veriaceho, a po každej spovedi sa ultrafialovými lúčmi alebo inými spôsobmi vydenzifikujú obe miestnosti a na spoveď môže ísť ďalší veriaci. Nech sa páči - možností, ako riešiť túto situáciu, je neúrekom. No odmietnuť človeku spoveď z dôvodu absencie papierika je ABSURDNÉ a nemá NIJAKEJ obdoby v histórii Cirkvi.

No napriek všetkému Boh je väčší ako NIEKTO, on v každej situácii nájde východisko aj pre svojich milovaných, nevyspovedaných nie svojou vinou. No zlo nikdy nezostane nepotrestané. To je takisto pravda viery.

facebook.com/…robert/posts/3768339423179170/
ľubica
dakujema za homíliudp. Urbančoka
Neostáva nám nič iné len permanentne ODPROSOVAT za hriechy SLOVENSKYCH BISKUPOV voči EUCHARISTII od 6.5, kedy zmietli zo stola opakovanú petíciu proti SP na ruku, dotlačili k tomu kňazov a zasvätených, i laikov rozdavajucich SP/ čo je tiež hriech, lebo laik nemá posvätené ruky ako kňaz, tiež rehoľník a rehoľnica nemjú posvätené ruky, Matka Božia ROSA MYSTICAMore
dakujema za homíliudp. Urbančoka
Neostáva nám nič iné len permanentne ODPROSOVAT za hriechy SLOVENSKYCH BISKUPOV voči EUCHARISTII od 6.5, kedy zmietli zo stola opakovanú petíciu proti SP na ruku, dotlačili k tomu kňazov a zasvätených, i laikov rozdavajucich SP/ čo je tiež hriech, lebo laik nemá posvätené ruky ako kňaz, tiež rehoľník a rehoľnica nemjú posvätené ruky, Matka Božia ROSA MYSTICA JE JASNE proti SP podávanému laikmi a nekňazmi!!! Tiež jej pôsobí veľkú bolesť ak kňaz podáva SP na ruku!! Jasne sa k tomu vyjadrila.

taktiež aj zasvätené omilostené duše vyzývali hierachov a prelátov, aby zrušili SP na ruku a márne!!
Die Hölle zu Füssen wegen Handkommunion
Pretože KBS sa dopustila množstva lží, vo veci SP na ruku, šírenýchn aj médiami :tzv katolíckej TV LUX a tzv katolíckeho rádia Lumen ( cez provládnych biskupov a provládnych knazov)... tak Duch Svätý od nich odišiel. Následok???
nedostatok svetla, sposobiĺ další hriech v KBS,vyzývanie na testovanie! Ked k tomu prirovnáme falošné vyjadrenie predsedu KBS v 2.11, v Lumene v relácii ZAOSTRENE, že tí ktorí sa nedali otestovať, sa dopustili hriechu, tak tu máme kompletné vyvádzanie Zlého na plné obrátky. Boh ich vydal, tomu, komu slúžili....dopustil to, aby nás preosial.....Len verní kňazi budú cepovaní za to že hovoria pravdu o covide, len verní kňazi nepodávali SP na ruku, resp. podávali s tým že následne odprosovali tento hriech a konali pokánie zaň!! A len verní kňazi dokážu NEÍSŤ sa testovať a len verní kňazi nebudú vyzývať judášskym sposobom veriacićh, že len tí možu prijímať sviatosti, ktorí majú modrý Wcpapier=
pochybný ČERTifikát - pre zobrazenie textu je potrebné rozkliknuť obrázok!
Peter(skala)
Na lumene vraveli, že maju hriech tí, čo sa nedali otestovať?
😲
typický protiutok, len aby si uchlacholili svoje svedomie
ľubica
ano, v relácii Zoastrené v pondelok o 11, opakovanú včera v sobotu 7.11 o 13 hod, tie slová vyslovil a.Stanislav Zvolenský, je to v archíve pod Z / zaostrené/, ak to tam dali.... ak to tam nie je, tak jeto krásny dôkaz hadovistosti jeho slov!
Caesar
Peter(skala)
co ze? kto nedal testovat diabolskymi testami a nema satansky modrý znak selmy ma hriech?
ľubica
ak to viete niekto stiahnut, zaveste to se, na GTV, velká vdaka!
02. 11. 2020
Zaostrené
Žiadosť biskupov o obnovenie verejných bohoslužieb, celoplošné testovanie očami kresťana, piatkové pôsty za odvrátenie pandémie, dušičky v netradičnej podobe. Hosť: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS
Heriban, Jánlumen.sk/archiv.html|all|1
ľubica
vdaka práci jedného z prispievateľov, si to môžete stahovať!
ulozto.sk/…ZtyAI/zaostrene-02-11-2020-mp3
Peter(skala)
Tu si to môžete vypočuť lumen.sk/archiv-play/129743
Začína redaktor o tejto téme až od 13 minuty a arcik Zvolensky odpoveda:
20:30 / "... na druhej strane, keby niekto lahkovažne, tak povedia v tom, že nič mu neprekáža a predsa by sa nezučastnil na tom testovaní, dalo by sa hovoriť o zanedbaní dobrého."

Redaktor: "To znamená, že dalo by sa hovoriť aj o hriechu?"

Zvolenský: "Dalo by sa …More
Tu si to môžete vypočuť lumen.sk/archiv-play/129743
Začína redaktor o tejto téme až od 13 minuty a arcik Zvolensky odpoveda:
20:30 / "... na druhej strane, keby niekto lahkovažne, tak povedia v tom, že nič mu neprekáža a predsa by sa nezučastnil na tom testovaní, dalo by sa hovoriť o zanedbaní dobrého."

Redaktor: "To znamená, že dalo by sa hovoriť aj o hriechu?"

Zvolenský: "Dalo by sa hovoriť aj o hriechu, ale musel by sa brať samozrejme...individualne to posudzovať, bo napriklad viem si predstaviť, že niektori ludia mohli mať strach zučastniť sa na tom testovaní, napriklad z dôvodov že pre svoj zdravotný stav nevladzu takpovediac zniesť dlhe čakanie.
Takže tých možností, ktoré by ospravedlnovali by sme mohli nájsť aj viacero ale vždy by išlo o individualne posudenie, že či ide o mravne previnenie alebo ide o hriech alebo neide o hriech, ale ako dá sa povedať akoby zasa tak východiskovo, že tá učasť na tom testovaní je niečo ako dobrá vec."

😴 🥴

Predpokladam, že slniečkárti sa toho budu chytať ako muchy na lep a s týmto "Druhým čertifikatom" onalepkovávať tých, čo nešli na test, lebo Zvolensky sa nevie vyjadriť poriadne a komplexne:

1. už pri otazke radaktora, čo si mysli Zvolensky o nedostatočných testoch resp.falošných testoch, tak sa vyhol odpovedi aby nemusel priznať že výsledok testov bol falošný-zavadzajuci spoločnosť do omylu, lebo tým by musel priznať, že jeho Výzva na testovanie bola omylom (v lepšom prípade)

2. Ešte že nepovedal jednoznačne že všetci maju hriech, čo nešli na testovanie, lebo to už by bola katastrofa, ale aj tak si z jeho slov liberali vyedu zavery, že by bolo hriechom neisť.

Už na začiatku témy bolo jasné ako arcibiskup je pomýlený, ked tvrdil, že vychádza z informacii verejne uznávaných odbornikov v zdravotnictve. ... jasnéééééééééééé, Krčmery, Mikas a spol... najsam odborníci :)
🤭 🤑🥱
Hermenegild
Ale testovanie je "dobrovoľné" a neodporúčali ho ľuďom s komorbiditami po 65-ke. Prečo teda nemôžu zas byť sv. omše pre 5 seniorov, ktorí sa odvážili výjsť na ulicu, aby si kúpili chlieb, lebo všade číha k-vírus a oni vedia, že Pán uzdravuje, zatiaľ čo lekár len lieči.