Stano Kobella
1262

Vlažní

19. decembra 2021 - od Terezky

Dcéra, napíš Moje slová, Rozprávaj tieto slová k masám; zdieľaj Moje srdce s Mojimi deťmi, ktoré si nevyhradzujú žiadny čas pre Mňa.

Tieto deti sú vlažné vo svojom kráčaní so Mnou; vravia, že veria; tvrdia, že Ma poznajú, ale netrávia žiadny čas v modlitbe, alebo v Mojom slove. Niekto im o Mne povedal; zapáčila sa im predstava, že by mali večný život a tak sa jedného dňa rozhodli, že by verili v Ježiša. Ale nikdy sa nesnažili o nejaký vzťah s Mojím Synom, Mojím Duchom alebo JA SOM. Myslia si, že im stačí len veriť, aby sa dostali do Neba, Ja to však nevravím. Vyvrátim ich z Mojich úst. Nemajú žiadne poznanie, žiadny vhľad, žiadne zjavenie o tom, kto JA SOM ani o Mojich očakávaniach od nich, pretože Ma nehľadajú. Nestarajú sa o Moju vôľu, ani netúžia učiť sa odo Mňa. Keď vytrhnem Svoju nepoškvrnenú a Svätú Nevestu, budú stáť v hrôze a neviere udivujúc sa, prečo neboly odstránené do Môjho bezpečného prístavu; udivujúc sa, prečo budú musieť prekonať Moje súženie.

Teraz vám vravím, Moji bezstarostní a nedbanliví veriaci, tí z vás ktorí netrávite vôbec žiadny čas hľadajúc Ježiša alebo Moju pravdu, že vás vyvrátim; zatvorím dvere a poviem: odíďte odo Mňa, Ja som vás nikdy nepoznal. Vy predstavujete 5 pochabých panien, ktoré čakali na Ženícha nemajúc žiadny olej vo svojich lampách.

Moja najväčšia rada vám v tejto hodine, v tejto chvíli je kajajte sa, teraz. Kajajte sa a príďte, pokorte sa a ľutujte predo Mnou a vo všetkej vrúcnosti si vezmite tento čas čo vám zostáva, aby ste vynahradili vašu aroganciu. Je tu čas. Teraz alebo nikdy, Moja Nevesta, ktorú nepoznám.

Prídite, spoznajte Ma teraz, lebo túžim poznať vás a milovať vás a chcem vás vziať domov a z cesty ublíženia. Teraz je čas toto urobiť. Vynahraďte stratený čas. Hľadajte Ma, čítajte Moje slovo. Modlite sa k vášmu Otcovi a Ja vás vypočujem a prídem dnu a budem večerať s vami a spravím vaše srdce Mojím príbytkom. Poďte teraz. Už nie je viac času. Prichádzam si pre Moju Nevestu. Budete jednou z nich? ABBA Otec a Jehušua

pomegranatesandchains.com/2021/12/25/the-lukewarm-terri-hennessey-12-19-21/

444prophecynews.com/the-lukewarm-terri-hennessey/
Public domain
TerezaK
to je silná zpráva..